Najem: ubezpieczenie zapewni wypłatę utraconego czynszu

Najem: ubezpieczenie zapewni wypłatę utraconego czynszu
Fot. Generali
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od 14 kwietnia klienci Generali Polska mają możliwość zakupienia ubezpieczenia "Generali z myślą o wynajmie". Ubezpieczenie "Generali, z myślą o wynajmie" jest produktem skierowanym do klientów, którzy posiadają nieruchomość przeznaczoną na wynajem na działalność biurową, działalność handlową detaliczną, działalność usługową lub na cele mieszkaniowe, bez konieczności wskazywania PKD.

Z oferty mogą skorzystać osoby fizyczne, które nie prowadzącą działalności gospodarczej, obcokrajowcy – nawet bez numeru pesel.

Ubezpieczenie obejmuje ochroną szkody powstałe wskutek kradzieży zewnętrznych urządzeń lub elementów budynków i budowli, m.in. siłowników czy automatyki bram.

Pokrywa koszty poszukiwania przyczyn szkody np. ustalenia przyczyny zatkanej rury kanalizacyjnej, do 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 20 000 PLN.

Wypłata utraconego czynszu

Ubezpieczenie zapewnia wypłatę utraconego czynszu (maksymalnie do 3 miesięcy), gdy w efekcie szkody, w ubezpieczonym budynku, czy lokalu nie można prowadzić działalności lub nie można mieszkać.

W zakresie jest również telefoniczna asysta prawna, czyli organizacja i pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach związanych z wynajmowaną nieruchomością m.in. konsultacje prawne czy przygotowanie dokumentów prawnych.

Ochrona przed dewastacją mieszkania objętego najmem

Ubezpieczenie można rozszerzyć o OC lokatora – ochronę przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, których skutkiem są szkody powstałe podczas korzystania przez lokatora z nieruchomości wyrządzone osobom trzecim.

Zawiera też ochronę mienia w przypadku dewastacji przez najemcę – wypłatę odszkodowania jeśli mienie zostało umyślnie uszkodzone lub zniszczone przez najemcę na skutek dewastacji.

Źródło: Generali Polska