Nagrody 25-Lecia Związku Banków Polskich

Nagrody 25-Lecia Związku Banków Polskich
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Uroczysta Gala 25-lecia samorządu bankowego, która odbyła się 5 grudnia ub. r. w Filharmonii Narodowej, była okazją do uhonorowania najwybitniejszych przedstawicieli sektora oraz osób szczególnie aktywnych w minionym ćwierćwieczu przy budowie filarów krajowej bankowości.

Podczas grudniowej uroczystości Związku Banków Polskich nagrodzono zarówno przedstawicieli świata nauki, jak i osoby bezpośrednio zarządzające bankami i decydujące o ich rozwoju.

Polski sektor swój wyjątkowy rozwój zawdzięcza osobom, które miały wizję bankowości służącej zarówno gospodarce, jak i każdemu z obywateli. Trzeba było mieć odwagę i ogromną wyobraźnię w czasach, gdy pojęcia, takie jak bankowość mobilna i internetowa, karty bezstykowe czy cyberbezpieczeństwo nie istniały jeszcze nawet w słownikach wyrazów obcych. Dzięki wizji i konsekwencji wielu przedstawicieli polskiej bankowości w ciągu ostatnich 25 lat udało sie zbudować nowoczesną, wydajną i sprawną gałąź gospodarki narodowej, zaopatrującą ją w środki finansowe, pomagającą Polakom w realizacji ich marzeń i potrzeb.

Jak stwierdził Krzysztof Pietraszkiewicz, obraz krajowej bankowości najlepiej obecnie oddają same liczby. – To ponad 82% ubankowienia społeczeństwa, a 25 lat temu startowaliśmy z poziomu niewiele ponad 20%. Polska bankowość to ponad 30 milionów rachunków dostępnych przez internet i 36 milionów kart płatniczych. To ponad 6 milionów kredytów udzielanych rocznie. Bankowość jest częścią polskiej gospodarki, bankowość jest częścią polskiego sukcesu, ale także częścią polskich trosk – wskazał prezes ZBP. Szczególne wyrazy podziękowania za ten okres należą się tym reprezentantom sektora, którzy zakładali i kierowali bankami, dbali o ich zdolność finansową, zdobywali nowe rynki i nowych klientów, unowocześniali infrastrukturę, rozbudowywali relacje z klientami. Równie duży udział w kształtowaniu obrazu krajowej bankowości mieli także przedstawiciele polskiej nauki, którzy przez dziesięciolecia na uczelniach wdrażali, edukowali i rozwijali unikalną polską myśl bankową. Odznaką Jubileuszową 25-lecia Związku Banków Polskich nagrodzono:

Szczególne podziękowania przekazano również tym, którzy w codziennej swej działalności wykuwali polską bankowość. Tym, którzy codzienną pracą, wiedzą, doświadczeniem i wolą działania sprawili, że jest ona wyjątkowa i wyróżnia się nie tylko na tle Europy, ale również bankowości światowej. Podczas uroczystej gali Odznakę Jubileuszową 25-lecia Związku Banków Polskich wręczono:

Andrzeja Gospodarowicza – profesora, wykładowcę Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, rektora uczelni od 2012 r., kierownika katedry bankowości, prorektora do spraw nauki w latach 2005-2012.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI