Nagroda im. prof. Remigiusza Kaszubskiego „Za działania na rzecz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie bankowości elektronicznej oraz prawa nowych technologii”

Nagroda im. prof. Remigiusza Kaszubskiego „Za działania na rzecz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie bankowości elektronicznej oraz prawa nowych technologii”
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Uprzejmie informujemy, że Zarząd Związku Banków Polskich ustanowił Nagrodę mającą na celu upamiętnienie tragicznie zmarłego prof. Remigiusza Kaszubskiego, kreatora innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie bankowości elektronicznej oraz prawa nowych technologii. Celem Nagrody jest uhonorowanie osób, których działalność w tych dziedzinach zaznaczyła się w sposób szczególny i ma charakter kreatywny.

Nominowani do Nagrody mogą reprezentować banki, firmy technologiczne lub infrastrukturalne działające w obszarze sektora finansowego oraz środowisko naukowe. Zgodnie z regulaminem, kandydatów do Nagrody mogą nominować: Banki – członkowie Związku Banków Polskich, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Rada ds. Systemu Płatniczego przy Narodowym Banku Polskim, Komitet ds. Systemu Płatniczego przy ZBP, Rada Bankowości Elektronicznej przy ZBP, Rada Wydawców Kart Bankowych przy ZBP, Komitet Agentów Rozliczeniowych przy ZBP, Krajowa Izba Rozliczeniowa SA.

Nominacje, w formie wniosków ze szczegółowym uzasadnieniem, można składać do końca roku kalendarzowego za który przyznawana będzie Nagroda, na adres Sekretarza Nagrody- p. Eweliny Stępnik (ewelina.stepnik@zbp.pl).

Prof. Remigiusz Kaszubski był ekspertem z zakresu prawa bankowego, nadzoru bankowego, bankowości elektronicznej, bezpieczeństwa transakcji elektronicznych, systemów płatniczych i gospodarki elektronicznej. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem habilitowanym nauk prawnych, absolwentem studiów podyplomowych The George Washington University. Kierował Pracownią Centrum Prawa Nowych Technologii UW, był Członkiem kolegium redakcyjnego Przeglądu Prawa Gospodarczego „Glosa”, Dyrektorem w Związku Banków Polskich, Koordynatorem Krajowym i członkiem Prezydiów: Rady Wydawców Kart Bankowych, Rady Bankowości Elektronicznej, Forum Technologii Bankowych, Komitetu Agentów Rozliczeniowych, Programu SEPA.PL. Prof. Remigiusz Kaszubski pracował w Radzie ds. Systemu Płatniczego działającej przy Zarządzie NBP, był Członkiem Komitetu Płatniczego Europejskiej Federacji Bankowej, Zgromadzenia Europejskiej Rady ds. Płatności. Profesor zainicjował powołanie i był wieloletnim opiekunem Koła Naukowego Prawa Bankowego Wydziału Prawa i Administracji UW. Był pomysłodawcą i założycielem stowarzyszenia ludzi twórczych – Instytut Zmian. Był wieloletnim pracownikiem Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP. Pełnił funkcje doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Członka Komisji Doradczej Ministra Finansów do spraw organizacji nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi. Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek usług finansowych. Prof. Remigiusz Kaszubski prowadził wykłady na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego, w Szkole Głównej Handlowej, Polskiej Akademii Nauk, Warszawskim Instytucie Bankowości. Odznaczony przez Prezesa NBP Odznaką Zasłużony dla Bankowości Rzeczpospolitej Polskiej. Uhonorowany tytułem Wizjoner Gospodarki i Pieniądza Elektronicznego nadanym przez Miesięcznik Finansowy BANK.