Nagroda EBTN za rok 2012 dla WIB

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

wib.01.m.200xEuropean Banking & Financial Services Training Association przyznał swoją doroczną nagrodę EBTN Award 2012 Warszawskiemu Instytutowi Bankowości.

To szczególne wyróżnienie WIB otrzymał za „stałe i cenne wsparcie działań  EBTN przez Instytut oraz zrozumienie i umiejętność przekształcania różnorodności członków EBTN we wspólne europejskie cele”. Nagroda przyznawana jest od 10 lat za wyjątkowe osiągnięcia w kształceniu bankowców oraz wkład w poszerzanie współpracy europejskiej w tym obszarze.

EBTN jest organizacją non profit, zrzeszającą wiodące instytuty bankowe krajów Europy. Stanowi platformę wymiany doświadczeń i współpracy w zakresie  szkolenia i rozwoju pracowników sektora usług finansowych. Jej zasadniczym zadaniem jest budowa i upowszechnienie wspólnych, wysokich standardów kompetencyjnych bankowców w Europie. EBTN jest inicjatorem ważnych projektów rozwojowo-badawczych służących większej transparentności kwalifikacji w sektorze bankowym, która wzmacnia zaufania i sprzyja międzynarodowej konkurencyjności.

Więcej informacji: www.wib.org.pl