Nadpłynność banków pozostanie powyżej 100 mld PLN

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zlotowki.monety.02.400x267.

  • Spadek nadpłynności sektora bankowego w 2014 r. wywołany został przede wszystkim przyrostem gotówki w obiegu. Z danych publikowanych przez NBP wynika, że istotny wpływ mogły mieć również transakcje walutowe realizowane przez NBP.
  • Z naszych modeli wynika, że w perspektywie IV kw. 2015 r. płynność sektora bankowego mierzona wartością średnich dziennych stanów bonów pieniężnych utrzyma się powyżej 100 mld PLN (obecnie wynosi około 105 mld PLN).
  • Ryzyka w przypadku podstawowych czynników oddziaływujących na płynność banków są w naszej ocenie zbilansowane. Według naszych szacunków w perspektywie najbliższego roku saldo bonów pieniężnych może być jedynie nieznacznie ujemne (na poziomie 1,0 mld PLN).
  • Ze względu na oczekiwany przez nas słabszy kurs złotego na rynku walutowym w krótkim okresie dostrzegamy ryzyka lekkiego spadku nadpłynności sektora bankowego, zaś w dłuższej perspektywie jego wzrostu.

Nadpłynność banków pozostanie powyżej 100 mld PLN – pobierz.

Mirosław Budzicki
Ekspert
PKO Bank Polski
Biuro Strategii Rynkowych
Zespół Analiz i Strategii Rynków Pieniężnego i Instrumentów Dłużnych