Nabycie portfela bankowych wierzytelności gospodarczych o wartości ponad 90,2 mln zł

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.03.400x268Utworzony w październiku 2013 w celu inwestowania w pakiety wierzytelności Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, podpisał umowę nabycia portfela wierzytelności bankowych o wartości nominalnej 90,2 mln zł.

11 grudnia 2014 Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny (Pragma 1 FIZ NFS) podpisał umowę z jednym z krajowych banków komercyjnych, dotyczącą nabycia portfela wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 90,2 mln zł. Przedmiotem umowy jest nabycie bezspornych i wymagalnych 979 bankowych wierzytelności gospodarczych. Serwiserem oraz właścicielem 100 % certyfikatów w w/w Funduszu jest Pragma Inkaso S.A.

„Grupa w ramach obszaru windykacji portfeli wierzytelności koncentruje się na pakietach biznesowych, gdzie występuje mniejsza konkurencyjność, a Grupa ma znaczące na tle rynku doświadczenia. Kluczowym dla Grupy aspektem w tym obszarze działalności jest możliwość oparcia działań na już istniejących strukturach windykacyjnych i prawnych Pragma Inkaso, co pozwala na istotne zwiększenie przychodów Grupy bez zwiększania struktur i kosztów operacyjnych. Dzięki tej działalności nasza oferta jest jeszcze bardziej konkurencyjna i generuje zyski dla obligatariuszy i inwestorów  funduszu.” – komentuje Tomasz Boduszek, Prezes Grupy Pragma Inkaso.

Zawarta umowa będzie miała pozytywny wpływ na wyniki Grupy Pragma Inkaso.

Źródło: Pragma Inkaso