Na jakie wskaźniki powinien zwracać uwagę inwestor?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

deutsche.bank.03.400x118Dobra koniunktura gospodarcza, a także najniższy w historii poziom stóp procentowych, powinny spowodować wzrost zainteresowania produktami rynku kapitałowego. Zdaniem większości ekspertów znajdujemy się obecnie w takim momencie, w którym warto wysłać swoje pieniądze do pracy, np. poprzez inwestycje w fundusze. Przy odpowiednio długiej perspektywie czasowej i właściwie skonstruowanym portfelu, możemy osiągać satysfakcjonujący zysk. To, jak ostatecznie będzie kształtowała się stopa zwrotu z inwestycji, zależy m.in. od właściwego interpretowania danych rynkowych. Zajmują się tym osoby zarządzające funduszami, które obserwując na bieżąco wskaźniki, mogą trzymać rękę na pulsie.

W marcu br. padł kolejny rekord wartości aktywów zgromadzonych w polskich funduszach inwestycyjnych. Na koniec miesiąca TFI zarządzały środkami wartymi 220,3 mld zł. To wynik o 2 proc. lepszy niż przed miesiącem, a w ujęciu rocznym wzrost wyniósł aż 15  proc. – wynika z danych portalu Analizy Online.

Z najnowszego badania przeprowadzonego przez Deutsche Bank wynika, że wśród osób, które wiedzą, czym są fundusze inwestycyjne, znaczna część (prawie 37 proc.) uważa, że jest to skomplikowany produkt, wymagający dużej wiedzy o rynku. Dodatkowo, ponad 38 proc. ankietowanych uważa, że funduszami należy się stale zajmować, z czego 24 proc. zgadza się z takim stwierdzeniem w sposób zdecydowany. Jak zaznacza Piotr Tukendorf, doradca inwestycyjny z Biura Maklerskiego Deutsche Bank, inwestując w fundusze warto jest wiedzieć, czym się różnią poszczególne kategorie tych produktów,  od czego zależy potencjalna stopa zwrotu, a także jaki jest nasz profil ryzyka. Nie jest jednak konieczna bardzo zaawansowana wiedza o rynku. – Jedną z podstawowych zalet funduszy jest też to, że nie musimy cały czas monitorować  sytuacji rynkowej, jak to ma miejsce w przypadku bezpośrednich inwestycji w akcje – tłumaczy. – Kupując jednostki TFI powierzamy swoje pieniądze profesjonalistom, którzy wiedzą np. jakie wskaźniki rynkowe mogą wyprzedzać wahania koniunktury.

Na co m.in. musi zwracać uwagę zespół zarządzający funduszem? Przede wszystkim zajmuje się oczywiście bieżącą oceną wszystkich zmiennych związanych z poszczególnymi klasami aktywów w danym funduszu i odpowiednio dostosowuje strategię inwestycyjną. Ponadto, uwzględnia trendy najważniejszych wskaźników ekonomicznych.

Poniżej lista najistotniejszych wskaźników:

 1. Produkt Krajowy Brutto (PKB) – to zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu.  PKB jest uważany za podstawowy miernik rozwoju gospodarczego krajów. Jednak należy pamiętać, że ogłoszenie danych nt. poziomu PKB, może być spóźnioną informacją dla inwestora.
 2. Sytuacja polityczna – bardzo ważny wskaźnik nieekonomiczny, który często może przesądzać o powodzeniu inwestycji. Od sytuacji politycznej w danym kraju, może zależeć w dużej mierze bieżący klimat inwestycyjny. Czynnik ten odgrywa obecnie dużą rolę, np. dla inwestujących we wschodniej części Europy np. na rynkach ukraińskim i rosyjskim, czy np. greckim.
 3. Inflacja – proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Poziom inflacji uwarunkowany jest wieloma czynnikami. W Polsce istnieje obecnie zagrożenie deflacyjne (proces spadku przeciętnego poziomu cen w gospodarce), spowodowane m.in. spadkiem cen żywności oraz ropy. Niska inflacja wiąże się ze spadkiem stóp procentowych, a co za tym idzie spadkiem oprocentowania lokat, co często zazwyczaj jest bodźcem do lokowania pieniędzy w innych, bardziej ryzykownych instrumentach finansowych.
 4. Stopa bezrobocia – stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie. Wskaźnik, który pokazuje jakie są tendencje w gospodarce i w jakim aktualnie momencie cyklu koniunkturalnego się znajdujemy. Spadek bezrobocia to jeden ze skutków przyspieszania gospodarki.
 5. Dynamika produkcji przemysłowej – produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych. Jest to jeden z najistotniejszych czynników gospodarczych pozwalający prognozować tempo rozwoju gospodarki na podstawie kondycji przemysłu.
 6. Dynamika sprzedaży detalicznej – jest indeksem mierzącym wartość comiesięcznej sprzedaży detalicznej w cenach bieżących i stałych, realizowanej przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe. Zmiany poziomu sprzedaży pokazują tendencje w wydatkach konsumpcyjnych społeczeństwa.
 7. Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) – mierzony na podstawie comiesięcznych sondaży opinii publicznej. Respondenci oceniają sytuację kraju, swoją sytuację materialną, poziom bezrobocia, inflację, skłonność do zakupu trwałych dóbr konsumpcyjnych i poziom oszczędności w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Respondenci dokonują również prognozy tych zjawisk na rok następny.
 8. Indeks IFO (Niemcy) –  powstaje co miesiąc na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród około 7 tys. niemieckich przedsiębiorców z sektorów: przetwórczego, budownictwa, handlu hurtowego i detalicznego. Ankietowani oceniają aktualne warunki do prowadzenia przedsiębiorstw oraz ich perspektywy na kolejne 6 miesięcy. Jest to ważny wskaźnik dla niemieckiej gospodarki, a zatem pośrednio również i dla polskiej ze względu na dużą wymianę handlową między Polską a naszym zachodnim sąsiadem.
 9. CSI – Consumer Sentiment Index (USA) – wskaźnik nastrojów konsumentów. Powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród losowo wybranych, 500 amerykańskich gospodarstw domowych. Ankiety zawierają pytania o ocenę bieżących warunków ekonomicznych oraz oczekiwań co do kształtowania się tych warunków w przyszłości). Jest to wskaźnik istotny dla polskich inwestorów, ponieważ amerykańska gospodarka, jako największa na świecie, często wyznacza  trendy w skali globalnej. Jest to jeden ze wskaźników wyprzedzających, na podstawie których można prognozować trendy rynkowe.
 10. PMI – Purchasing Management Index, polska nazwa – Indeks Menadżerów Logistyki prowadzony osobno dla przemysłu i sektora usług w poszczególnych krajach (oprócz USA, gdzie PMI ma mniejsze znaczenie niż ISM). Wskaźnik powstaje na podstawie, opracowywanych w cyklach miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesyłane menadżerom w firmach produkcyjnych lub usługowych. Jest to kolejny wskaźnik wyprzedzający i dobry prognostyk dla koniunktury.
 11. Najważniejsze indeksy światowe – światowe indeksy giełdowe, są odbiciem procesów zachodzących w światowej gospodarce. Do najważniejszych światowych indeksów należą: amerykańskie- S&P500, Dow Jones Industrial, NASDAQ Composite, europejskie- Stoxx600, DAX 30 i azjatyckie – Hang Seng, Nikkei 225, Sensex oraz CSI300.

Pozostałe istotne wskaźniki obserwowane przez inwestorów:

CRB Index – wskaźnik cen surowców, który składa się z 6 grup towarów: m.in. paliw, towarów przemysłowych, metali szlachetnych czy tzw. soft-commodities, czyli produktów rolnych.
Wskaźnik VIX –  zwany też indeksem strachu. Jest to miernik zmienności implikowanej opcji opartych na indeksie  S&P 500.
Baltic Dry Index – popularny wskaźnik wyprzedzający, który jest miernikiem koniunktury gospodarczej na świecie. Jest to indeks reprezentujący szacunki  wysokości  stawek frachtowych pobieranych przez globalnych przewoźników morskich na 23 najważniejszych światowych szlakach morskich.
Dollar Index (DXY) – wskaźnik wartości relatywnej dolara amerykańskiego (USD) do koszyka 6 walut (euro, jena, funta, dolara kanadyjskiego, korony szwedzkiej i franka szwajcarskiego)

Które z wymienionych wskaźników najlepiej antycypują tendencje rynkowe? Jak zaznacza Piotr Tukendorf, najważniejsze są wskaźniki wyprzedzające koniunktury oraz te odzwierciedlające nastroje, z których można wywnioskować, jakie będą tendencje i stan koniunktury gospodarczej danego kraju lub regionu w najbliższej przyszłości. Do grupy tej można zaliczyć różnego rodzaju ankiety i badania (które oceniają nastroje lub oczekiwania przedsiębiorców, konsumentów i analityków), niektóre dane makroekonomiczne, wielkość podaży pieniądza oraz wartości indeksów giełdowych.

Wskaźniki opóźnione (np. PKB czy stopa bezrobocia) to już na moment ich publikacji dane historyczne, warto jednak i na nie zwracać uwagę,  ponieważ pokazują one jasno trendy panujące w gospodarce, co także może być pewnym odniesieniem dla przyszłych inwestycji – mówi Piotr Tukendorf. – Co istotne, są to również wskaźniki, które opierają się na faktach, a nie przewidywaniach – dodaje.

Warto obserwować trendy, aby wiedzieć, jaki portfel inwestycyjny będzie dla nas aktualnie efektywnie pracował. Jednak sam proces inwestowania, jeśli nie jesteśmy aktywnymi inwestorami giełdowymi, najlepiej powierzyć ekspertom, którzy wiedzą, jak interpretować określone wskaźniki.

Źródło: Deutsche Bank