Na horyzoncie kolejna obniżka stóp procentowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

smartfon.gielda.01.250xTo już drugi miesiąc z rzędu, kiedy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych spadł poniżej zera. Największy wpływ na spadek cen w ujęciu rocznym miały wydatki związane z edukacją, odzieżą i obuwiem. W dalszym ciągu rosną natomiast koszty utrzymania mieszkania.

Zgodnie z przewidywaniami ekonomistów inflacja w sierpniu spadła poniżej zera. Tym razem odnotowano wartość wskaźnika o 0,3% (r/r) niższą. Jest to przede wszystkim efekt niższych cen odzieży i obuwia, a także usług związanych z edukacją. Istotnym jest również brak wpływu na dzisiejszy odczyt tzw. „ustawy śmieciowej”, która weszła w życie w lipcu zeszłego roku, podnosząc koszty wywozu śmieci o mniej więcej połowę.

Kolejny miesiąc z rzędu, kiedy wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych spada poniżej zera, potęguje presję na Radę Polityki Pieniężnej do obniżenia stóp procentowych. Szczególnie w sytuacji, gdy Europejski Bank Centralny zdecydował się na obniżenie bazowych stóp procentowych do niemal zerowego poziomu (0,05%). W związku z tym prawdopodobnym scenariuszem jest cięcie stóp już na najbliższym posiedzeniu Rady. Nie wyklucza się również kolejnej obniżki na przełomie 2014/15 roku. Warto bowiem zauważyć, że inflacja pozostaje już 21 miesiąc z rzędu poniżej celu, który w Polsce wynosi 2,5%. Niski poziom stóp procentowych to bardzo dobra informacja dla kredytobiorców, dla których koszt pożyczania pieniędzy jest najniższy w historii. Gorsze nastroje mają natomiast właściciele lokat bankowych, którzy nie mogą liczyć na wysokie oprocentowanie swoich depozytów.

Ceny za odzież i obuwie spadają

Największy wpływ na notowaną dziś deflację ma edukacja. W ostatnich 12 miesiącach ceny związane z tą kategorią spadły o 6%. Podobnie wygląda sytuacją z cenami za odzież i obuwie, za które przeciętny Polak płaci o 5,1% mniej niż przed rokiem. Co istotne w sierpniu ceny za te dobra spadły aż o 2,7% (m/m). Na drugim biegunie są natomiast wydatki na łączność. Za te usługi płacimy średnio o 3,9% więcej niż przed rokiem. Znacznie więcej wydajemy również za przeciętny posiłek w restauracji czy noc w hotelu. Ceny tych usług wzrosły o 1,3% (r/r). Więcej niż przed rokiem wydajemy również na rekreację i kulturę (o 0,9%).
140918.lions.wykres.01.600

W sierpniu wzrosły opłaty za energię

Z danych opublikowanych przez GUS wynika ponadto, że na przestrzeni ostatniego miesiąca ceny w większości kategoriach niemal się nie zmieniły. Największy spadek odnotowano w wyżej wspomnianych cenach odzieży i obuwia. Dość wyraźnie spadły również ceny żywności (o 1,8% względem lipca tego roku), co może być efektem wprowadzonych sankcji. Potwierdzeniem może być spadek cen warzyw o 13,4%.

W obszarze nieruchomości koszty związane z użytkowaniem mieszkania wzrosły w sierpniu o 0,1% względem lipca br. Więcej niż przed miesiącem płaciliśmy za usługi kanalizacyjne (o 0,2%), zaopatrywanie w wodę (o 0,1%), a także za nośniki energii i energię cieplną (po 0,2%). Na niezmienionym poziomie pozostały ceny wywozu śmieci i najmu. Mniej niż w lipcu płaciliśmy natomiast za meble i artykuły dekoracyjne (o 0,3%), a także za wyposażenie mieszkania (o 0,2%) i środki czystości )o 0,1%).

Rynek w oczekiwaniu na decyzję RPP

Wszystko wskazuje na to, że przez najbliższe miesiące będziemy świadkami utrzymywania się inflacji na niemal zerowym poziomie. Wskaźnik Przyszłej Inflacji, publikowany przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC), po trzech miesiącach spadku, wzrósł we wrześniu o 0,4 pkt, co może potwierdzać przewidywania ekonomistów odnośnie decyzji RPP i obniżenia stóp procentowych. Eksperci BIEC prognozują jesienią powrót do tendencji inflacyjnych. Przypomnijmy, że wskaźnik publikowany przez BIEC prognozuje z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, jak zachowywać się powinien wskaźnik cen dóbr i usług.

Utrzymywanie domu wciąż drożeje

Na utrzymanie mieszkanie składają się koszty eksploatacyjne, energii i wody. Na podstawie danych GUS można oszacować, że dziś na utrzymanie mieszkanie statystyczna czteroosobowa rodzina wydaje 875,7 zł, czyli o 0,1% więcej niż w lipcu. Na przestrzeni 12 miesięcy wartość ta wzrosła o 5,2 zł. W ostatnich miesiącach wynik ten był nawet 3-4 razy wyższy, co było jednak efektem niskiej bazy przed wprowadzeniem zmian w stawkach za wywóz śmieci (w lipcu 2013 roku). Według wyliczeń Lion’s Banku koszt użytkowania nieruchomości na osobę w gospodarstwie domowym wyniósł w sierpniu 218,9 zł.
140918.lions.wykres.02.603

Jakub Potocki,
Lion’s Bank