MŚP napędzają polską gospodarkę

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Jesteśmy niezwykle przedsiębiorczym narodem. Potwierdzają to wyniki badań – aż 71% Polaków ma pozytywne nastawienie do przedsiębiorczości1. Znajdujemy się nieznacznie poniżej średniej europejskiej, która wynosi 72% oraz światowej, sięgającej 76%2. Polska awansowała również o trzy pozycje w prestiżowym rankingu Doing Business 2016, a tym samym zajęła 25. miejsce na 189 krajów3. W ostatnich latach obserwujemy w naszym kraju wyraźny wzrost gospodarczy4. Jak twierdzą eksperci, żeby utrzymać tempo tego wzrostu w nadchodzącym roku, warto właściwie ukierunkowywać kreatywną energię polskich przedsiębiorców poprzez zwiększanie innowacyjności, konkurencyjności oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Ranking Doing Business odzwierciedla łatwość prowadzenia działalności gospodarczej. W ostatnich latach Polska zrobiła kolosalny postęp – sześć lat temu w zestawieniu Banku Światowego Polska zajęła bardzo odległe, bo aż 76. miejsce. W Unii Europejskiej byliśmy lepsi tylko od Grecji5.

-„Łatwość zakładania działalności gospodarczej w Polsce, a także coraz mniej pojawiających się problemów na dalszych etapach prowadzenia biznesu, wpływają pozytywnie na gospodarczy postęp Polski. Wykorzystując przedsiębiorczy potencjał Polaków i ich kreatywność, nowe miejsca pracy mogą być tworzone niejako „oddolnie”. Awans w rankingu odzwierciedlającym potencjał biznesu na 25. miejsce stanowi również zachętę dla potencjalnych inwestorów – tam, gdzie istnieje mniej barier związanych z wchodzeniem na rynek, przedsiębiorcy są bardziej skłonni do zakładania własnych firm” – komentuje Bartosz Kaczmarczyk, prezes zarządu Loyd S.A.

Entuzjastyczne nastawienie do przedsiębiorczości i do edukacji biznesowej to jedno, chęć założenia własnej działalności to zupełnie inna kwestia. Gotowość do podjęcia pracy w takiej formie wyraziło 38% respondentów6. Główną barierą, która zniechęca do rozpoczęcia własnego biznesu, jest strach i nie jest to charakterystyczne wyłącznie dla Polaków – to przeszkoda ogólnoświatowa. Samozatrudnienie wiąże się z pewny ryzykiem, które nie zawsze da się przewidzieć na początku działalności.

Jak wynika z raportu PARP, w Polsce w 2012 r. funkcjonowało prawie 86% firm z rocznym stażem7. 70% przedsiębiorstw przetrwało 2 lata na rynku, z kolei 54% istniało zaledwie rok dłużej. Do końca 2013 r. wskaźnik przetrwania firm do trzeciego roku zmniejszał się, zaś w 2014 miało miejsce niewielkie odbicie. Może to być dowód na stopniową profesjonalizację biznesu i na to, że polscy przedsiębiorcy dojrzewają do działań rozwojowych.

99,8%9 przedsiębiorstw w Polsce stanowią małe i średnie firmy, dlatego też są one tak bardzo ważnym segmentem naszej gospodarki. Skupiając się na ich edukacji i dając im merytoryczne przygotowanie, zminimalizujemy paraliżujący strach, który ogarnia potencjalnych właścicieli firm. Przedsiębiorcy muszą być w swoich działaniach innowacyjni i elastyczni, muszą umieć dostosowywać się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej – umiejętność wcielania tej wiedzy w praktykę biznesową zmniejszy ryzyko porażki i niepowodzenia. Rezultatem ich działań będzie z kolei kontynuacja pozytywnych tendencji, m.in. coraz więcej firm przetrwa najtrudniejsze trzy pierwsze lata działalności” – zauważa Bartosz Kaczmarczyk.

O tym, że MŚP odgrywają bardzo ważną rolę w polskiej gospodarce, świadczy udział firm z tego sektora w tworzeniu PKB – ich wkład to prawie 50%, w tym 30% to mikroprzedsiębiorstwa. Wśród osób pracujących w przedsiębiorstwach, 70% stanowią osoby pracujące w małych i średnich firmach, z czego ponad 50% to pracownicy małych firm.

Źródło: Loyd S.A.

(1) Światowy Raport Amway 2015.
(2) Światowy Raport Amway 2015.
(3) Doing Business 2016.    
(4) Poland: Enterprise Innovation Support Review: From Catching Up to Moving Ahead, 2013.
(5) Doing Business 2010.
(6) Światowy Raport Amway 2015.
(7) PARP, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014.
(8) PARP, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014.