MŚP inwestuje w innowacje. Wyniki raportu „Innowacje w MŚP. Pod lupą”

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Raport „Innowacje w MŚP. Pod lupą” ujawnił, że aż 84,4 proc. badanych uważa, że inwestycje w innowacje są koniecznym warunkiem rozwoju i utrzymania firmy na rynku. Co więc, zdaniem przedsiębiorców, czyni firmę innowacyjną i w co inwestują MŚP, aby móc konkurować na rynku?

Pracownicy kluczem innowacyjności

Raport EFL „Innowacje w MŚP. Pod lupą” wykazał, że zdaniem przedsiębiorców kluczowym czynnikiem innowacyjności firmy są jej wykwalifikowane i dobrze przygotowane do czekających je wyzwań kadry. Ponad 85 proc. badanych uznało, że to inwestycje w podnoszenie kwalifikacji pracowników czynią firmę innowacyjną.

Dopiero w drugiej kolejności o innowacyjności przedsiębiorstwa świadczy zakup i implementacja nowych technologii – tak odpowiedziało 83,8 proc. ankietowanych. Trzecim czynnikiem, decydującym o innowacyjności, jest wprowadzanie na rynek zupełnie nowych produktów.

Najbardziej zaskakującą obserwacją z naszego raportu jest fakt, że spośród firm inwestujących w innowacje tylko 5,4 proc. zainwestowało w pracowników, podnosząc ich kompetencje i rozwój potencjału – powiedział Radosław Kuczyński, prezes EFL. – To dziwi, biorąc pod uwagę, że tak wielu przedsiębiorców jest zdania, że to ludzie i ich kompetencje sprawiają, że firma jest innowacyjna i ma potencjał rozwojowy. Świadczyć to może o tym, że jednak innowacyjność nie jest dla polskich przedsiębiorców najważniejszym czynnikiem decydującym o przewadze konkurencyjnej firmy i mającej wpływ na jej przyszły sukces.

Wykres – W jaką innowację zainwestowano?

Prawie połowa innowacyjnych

Jak wynika z badania „Innowacyjność w MŚP. Pod lupą”, 48 proc. badanych uważa, że inwestycje, jakich dokonali w ciągu ostatnich 3 lat, miały charakter innowacyjny. W co więc inwestowali polscy przedsiębiorcy?

W pierwszej kolejności było to oprogramowanie. Na drugim miejscu znalazły się zaś technologie, np. nowe linie, nowe sposoby wytwarzania oraz nowe lub istotnie ulepszone produkty. Dalej znalazły się usprawnienia o charakterze procesowym, czyli takie, które skutkują nowymi lub istotnie ulepszonymi metodami wytwarzania, dystrybucji, logistyki lub wspierają procesy w firmie. Tego typu inwestycji dokonało ponad 54 proc. firm.

Tylko 26 proc. firm deklaruje przeznaczanie środków w ciągu ostatnich trzech lat na istotne ulepszenie obecnych lub wprowadzenie zupełnie nowych produktów. Należy dodać, że same nakłady nie są jeszcze jednoznaczne ze skuteczną komercjalizacją produktu, a zatem z tych 26 proc. tylko część trafiła na rynek.

Najrzadziej nakłady dotyczyły innowacji organizacyjnych, skutkujących chociażby nowymi metodami działania (15,1 proc.), oraz innowacji marketingowych (8,2 proc.), które istotnie zmieniałyby strategię marketingową przedsiębiorstwa.

Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy SA