Monitor spółdzielczy: maj 2009

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pietraszkiewicz.krzysztof.06.a.100xBanki mogą być poproszone

Agencja Bloomberg podała, że banki na całym świecie mogą być poproszone o podwyższenie minimalnych rezerw kapitału (8 proc.) o kilka punktów procentowych. Zapowiedział to Nout Wellink, szef Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego. Na koniec 2008 r. współczynnik wypłacalności polskich banków wynosił 10,8 proc. KNF podał też, że po I kwartale br. wszystkie banki utrzymywały poziom rezerw powyżej 8 proc.

Kredyty spod kroplówki

W kwietniu br. wartość kredytów dla firm po raz pierwszy od półtora roku zmniejszyła się, i to o ponad 5,3 mld zł. Z ankiety NBP wśród przewodniczących komitetów kredytowych wynika, że w drugim kwartale br. doszło do silnego ograniczenia podaży kredytów we wszystkich segmentach rynku. Banki zaostrzyły kryteria ich udzielania oraz podniosły marże. Kolejne cztery wycofały z oferty kredyty walutowe, natomiast aż 70 proc. dotkliwie odczuło spadek popytu na kredyty mieszkaniowe. Niepewność co do przyszłej koniunktury utrudnia bankom poprawną wycenę ryzyka kredytowego, wiele z nich zmniejszyło podaż kredytów, zwłaszcza dla MŚP ze względu na nasilające się ograniczenia kapitałowe. Na spadek akcji kredytowej wpływa też zauważalne pogorszenie jakości portfeli oraz zmniejszony popyt ze strony firm i gospodarstw domowych.

Wśród najbardziej ryzykownych branż banki wskazują sektor powiązany z rynkiem nieruchomości (deweloperzy, firmy budowlane, przemysł meblarski) oraz uzależniony od eksportu (przemysł motoryzacyjny, chemiczny, metalurgiczny, branża transportowa). Około 50 proc. banków podniosło w ostatnim kwartale marże, a 35 proc. ograniczyło maksymalny poziom LTV (wskaźnik określający wartość kredytu w stosunku do wartości zabezpieczeń).

Obrady bez fanfar

Bankowcy rozmawiali o swoich problemach i spowolnieniu w gospodarce z reprezentantami rządu i Sejmu RP podczas XX Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich. Z delegatami banków komercyjnych i spółdzielczych spotkał się wiceprezes Rady Ministrów Waldemar Pawlak, nieobecni byli prezes NBP oraz przewodniczący KNF.

W imieniu sekcji spółdzielczej ZBP syntetyczną ocenę kondycji sektora i uwarunkowań rozwoju przedstawił dr Józef Myrczek, prezes Banku Spółdzielczego w Katowicach. W Uchwale Programowej XX WZ ZBP znalazły się zapisy dotyczące określenia norm ostrożnościowych dla banków spółdzielczych adekwatnie do sytuacji i ryzyk występujących lokalnie (zgodnie z zasadami proporcjonalności), dopuszczenia, szczególnie na czas kryzysu, odrębnych wymogów w zakresie płynności dla banków zrzeszonych w sytuacji trwałej nadpłynności sektora spółdzielczego, wprowadzenia efektywnego systemu gwarancji i poręczeń kredytowych z udziałem środków budżetowych.

Do nowego zarządu ZBP wybrani zostali: Krzysztof Pietraszkiewicz (prezes), Brunon Bartkiewicz – ING Bank Śląski SA, Jan Krzysztof Bielecki – Bank Pekao SA, Janusz Dedo – HSBC Bank Polska SA, Mariusz Grendowicz – BRE Bank SA, Piotr Juda – Toyota Bank Polska SA, Stanisław Murawski – Poznański Bank Spółdzielczy, Mirosław Potulski – Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Jerzy Pruski – PKO BP SA, Sławomir S. Sikora – Bank Handlowy w Warszawie SA, Paweł Ziółkowski – ABN Amro Bank (Polska) SA.

W Komisji Rewizyjnej pracować będą: Piotr Kamiński – Bank Pocztowy SA, Teresa Kudlicka – Bank Spółdzielczy Płońsk, Józef Wancer – Bank BPH SA.

Firmy biją na alarm

Według informacji NBP firmy zaczynają wycofywać z banków depozyty. W kwietniu br. wypłaciły 5 mld zł swoich oszczędności. Tej wyrwy nie są w stanie zasypać pieniądze gospodarstw domowych, bo te w kwietniu na lokatach odłożyły tylko 850 mln zł. Wartość kredytów już w 2008 r. przekroczyła sumę zgromadzonych w depozytów. Różnica między wolumenem kredytów i depozytów dramatycznie wzrasta – pod koniec kwietnia przekraczała 90 mld zł. Jeśli w kolejnych miesiącach depozyty będą topnieć, banki w ogóle nie będą miały z czego finansować pożyczek – alarmują przedsiębiorcy.

Bank BPS „ORŁEM RZECZPOSPOLITEJ”

Dziennik „Rzeczpospolita” ogłosił „Listę 500” – najlepszych i najefektywniejszych przedsiębiorstw w Polsce. Na wysokim 13 miejscu wśród firm, które najbardziej awansowały na „Liście 500” uhonorowano Bank BPS SA. Nagroda „Orła Rzeczpospolitej” przyznawana jest w 3 kategoriach firm: produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz finansowych. Asseco Poland uznano za najlepsze przedsiębiorstwo usługowe, natomiast Euro Bank wygrał w kategorii firm finansowych. Z okazji konkursu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI