Monitor spółdzielczy: listopad 2009

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.03.foto.04.a.150xPORTFELE I REZERWY

Zdaniem ekspertów w 2010 r. zyski banków mogą wzrosnąć ponad rekordowy ubiegłoroczny poziom 13,9 mld zł, głównie dzięki odbiciu gospodarki i rozwiązaniu problemów firm związanych z opcjami walutowymi.

 

 

 

 

Dużym jednak zagrożeniem jest spodziewany wzrost kredytów w sytuacji nieregularnej, na co wpływ ma rosnące bezrobocie. Ocenia się, że udział złych kredytów w całym portfelu sektora przekroczy 10 proc., według UKNF na koniec czerwca br. ich odsetek wyniósł 6,3 proc. Obecnie, uwzględniając inflację, realny zwrot z lokat bankowych nie jest wysoki, oszczędności mogą więc przepłynąć do dochodowych i bardziej ryzykownych aktywów.

UCHWAŁA KAPITAŁOWA

Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła uchwałę „w sprawie innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy podstawowych banku, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy podstawowych banku” (tzw. uchwałę kapitałową). Celem tej inicjatywy ma być trwałe wzmocnienie w bankach kapitałów I kategorii, a także wsparcie funkcjonowania sektora w okresach ograniczonych możliwości pozyskania kapitału. Zaliczenie określonych w uchwale instrumentów do funduszy podstawowych: obligacji zamiennych oraz obligacji długoterminowych, ale też ich wycofanie będzie mogło nastąpić za zgodą nadzoru oraz w sytuacjach określonych w uchwale.

STRZELANIE DO WRÓBLA Z ARMATY

Urząd KNF pracuje nad Rekomendacją T do badania zdolności kredytowej, która określa m.in. że wskaźnik zadłużenia kredytobiorcy w stosunku do jego dochodów nie może przekraczać 50 proc. Zdaniem ZBP wprowadzenie tej rekomendacji w proponowanym kształcie spowoduje wzrost kosztów kredytu dla gospodarstw domowych, wydłuży czas rozpatrywania wniosków i ograniczy sprzedaż szczególnie kredytów hipotecznych i drobnych pożyczek. Bankowcy chcą sami określać wskaźnik zadłużenia do dochodu klienta, uważają, że stanowisko KNF jest zbyt rygorystyczne i nie uwzględnia różnorodności produktów bankowych oraz dochodów kredytobiorców. Według KNF zdolność kredytowa powinna być wyliczana w bardzo szczegółowy sposób dla całego gospodarstwa domowego klienta, jak i poręczycieli. Taka procedura odnosiłaby się nie tylko do kredytów, ale także do limitu na koncie czy przyznania karty kredytowej. Eksperci ZBP twierdzą, że jest to strzelanie z armaty do wróbla, a nawet przy przestrzeganiu tej długotrwałej procedury nie będzie wiadomo, czy zdolność kredytowa została dobrze oceniona, ponieważ banki nie mają możliwości zweryfikowania informacji podawanych przez klienta.

POLSKI KAPITAŁ JEST… BE
Zakończyła się jedna z największych ofert publicznych w historii warszawskiej giełdy. Akcje Polskiej Grupy Energetycznej sprzedały się jak świeże bułeczki. Cieszył się Skarb Państwa, radowali ich nabywcy, wśród nich zarządzający funduszami inwestycyjnymi z zachodnim rodowodem, które dostały tyle papierów, ile chciały. Nie wszyscy jednak zostali dopuszczeni do tego tortu. Bank Polskiej Spółdzielczości, którzy zamierzał zakupić maksymalną ilość akcji za 130 mln zł, w ogóle nie został zaproszony do złożenia zapisów.
Dla obserwatorów oferty PGE reguły przyznawania akcji dla inwestorów instytucjonalnych nie były całkiem jasne. Zachodnie instytucje finansowe dostały ich od polskiego rządu więcej, niż spodziewały się dostać. Organizatorzy emisji przekonują, że fundusze zagraniczne gwarantują stabilny akcjonariat. Tymczasem z doniesień medialnych wynika, że część z nich sprzedała swoje papiery już w pierwszych dniach po giełdowym debiucie PGE. Bank Polskiej Spółdzielczości nie mógł nabyć ani jednej akcji. Czy dlatego, że dla Skarbu Państwa rodzimy kapitał jest… be?

BANKI POLUBIŁY NBP

Pakiet zaufania wprowadzany przez bank centralny nie poprawił radykalnie sytuacji na rynku międzybankowym, jednak transakcji jest więcej i jednocześnie spada stawka WIBOR. Pożyczki między bankami są udzielane obecnie najczęściej na jeden dzień, natomiast NBP oferuje kredyt pod zastaw papierów wartościowych nawet na trzy miesiące. Krzysztof Rybiński, były wiceprezes NBP uważa, że ta sytuacja może być w długim terminie niebezpieczna, ponieważ nie motywuje banków do handlowania między sobą.

KONIEC Z ODSTEKAMI

Ministerstwo Finansów zwolniło część beneficjentów PROW 2007-2013 z obowiązku zwracania odsetek bankowych od środków przekazanych na wyprzedzające finansowanie programów unijnych. Zgodnie z decyzją resortu odsetki naliczone od środków z prefinansowania projektów stanowią dochód beneficjenta i nie będą wykazywane we wnioskach o płatność, ani nie będą pomniejszały kwot kolejnych płatności. Zmiany obejmą m.in. beneficjentów programu osi 4 Leader objętej PROW 2007-2013. ARiMR ma niezwłocznie zwrócić tym beneficjentom niesłusznie pobrane odsetki z ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI