Monitor spółdzielczy: lipiec – sierpień 2012

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2012.07-08.foto.004.a.250xALIOR W ROLI JANOSIKA

Alior Bank zamierza pomagać swoim klientom w zmianie dostawców usług masowych na tańszych. Bank wykorzysta w tym celu bazę danych, o tym kto, ile płaci i której firmie, ponieważ od roku przyjmuje setki tysięcy faktur do zapłaty. Doradcy mogą więc proponować klientom, jak zaoszczędzić. Alior - donosi "GW" dogadał się już z niektórymi dostawcami prądu, usług telefonicznych, operatorami kablówek i dostawcami internetu na hurtowe, a więc uproszczone przyprowadzanie im klientów. Zmiana dostawcy usług ma odbywać się bezproblemowo i bez zbędnych formalności, w siedzibie banku.

UNIA BANKOWA NA HORYZONCIE

Komisja Europejska zaproponowała, aby we wszystkich krajach UE obowiązywały jednakowe zasady restrukturyzacji i likwidacji banków. Instytucje kredytowe 27 państw wpłacałyby składki na specjalny fundusz likwidacyjny, z którego później miałyby być wspierane programy dla zagrożonych banków. Docelowo wpłaty te miałyby sięgnąć do 1 proc. ich depozytów. Eksperci uważają, że wdrożenie tej koncepcji byłoby krokiem w stronę stworzenia unii bankowej. Nowe przepisy obowiązywałyby nie wcześniej niż od 2014 r.

AKCJONARIUSZE ROZLICZALI…

  • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku BPS S.A. przyjęło sprawozdania zarządu oraz rady z działalności banku i jego Grupy Kapitałowej w 2011 r. Podjęto uchwały w sprawach podziału zysku, zmiany regulaminu funduszu pomocowego oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie w okresie 5 lat do 5 mln akcji własnych Banku BPS. Przyjęto wniosek dotyczący udzielenia wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i finansowego dla działań Komitetu Obrony Polskiej Bankowości Spółdzielczej. Komitet ma bronić spółdzielców przed regulacjami unijnymi, pomysłodawcą jest Józef Szperlak, prezes BS w Jabłonce. Audytowany zysk netto Grupy Kapitałowej wyniósł 19,07 mln zł, co oznacza znaczący spadek w porównaniu z poprzednim rokiem (84,95 mln zł). Bank BPS S.A. musiał zawiązać duże rezerwy w związku z ryzykownymi inwestycjami kapitałowymi na GPW.
  • Podczas Walnego Zgromadzenia SGB-Banku S.A. akcjonariusze udzielili absolutorium władzom banku za 2011 r. oraz dokonali zmian w statucie.

BANKIERZY NA ZASIŁKU

BNP Paribas zamierza zwolnić 410 pracowników (co siódmego). Zwolnienia zostaną przeprowadzone od czerwca do połowy 2013 r.. To już piąty bank w Polsce, który zapowiada zwolnienia. Wcześniej informował o tym m.in. Citi Handlowy, który zwolni maksymalnie 590 osób, a ponadto zamknie placówki w mniejszych miejscowościach i zrezygnuje z obsługi klientów mniej zamożnych. Łącznie w sektorze pracę ma stracić ponad 2 tys. osób. Banki w Polsce zatrudniają blisko 200 tys. osób, dla porównania tylko w londyńskim City pracuje 280 tys. osób

ŻEGNAJ ŻUBRZE

Bank Pekao S.A. rezygnuje ze swego polskiego znaku firmowego i przechodzi pod flagę zagranicznej spółki matki. Popularnego niebieskiego żubra zastąpi stylizowana biała jedynka na czerwonym tle – znak firmowy UniCredit. Cała operacja ma kosztować ok. 40 mln zł. Miejmy nadzieję, że nie ucierpią przy tym białowieskie żubry, których Pekao było sponsorem.

SIŁA WYŻSZA

Wojewoda wielkopolski ocenił, że zimowe przymrozki spowodowały straty w uprawach na kwotę 55 mln zł, największe w 60 gminach i w ponad 4 tys. gospodarstwach. Wojewoda ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI