Audytowane wyniki banków w ocenie UKNF: Nasze kapitały prawie kapitalne

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2012.07-08.foto.015.250xKapitały sektora bankowego w 2011 r. wzrosły o 13,1 mld zł, na zwiększenie bazy kapitałowej spółdzielcy przeznaczyli 94 proc. wypracowanych zysków.

Raport UKNF sporządzony na podstawie audytowanych bilansów za 2011 r. wskazuje na dobrą kondycję sektora banków spółdzielczych. Spośród 575 BS-ów spadek funduszy własnych wystąpił tylko w 24, w czterech sięgał 10-20 proc., natomiast w pozostałych odnotowano wzrost funduszy, w 254 bankach więcej niż o 10 proc. Współczynnik wypłacalności poniżej 10 proc. miały 22 banki spółdzielcze, od 10 do 12 proc. – 110 BS- ów, zaś zdecydowana większość – powyżej 12 proc. Jednocześnie tylko 27 BS-ów uzyskało wskaźnik funduszy najwyższej jakości Tier 1 poniżej 9 proc. Aktywa większości banków spółdzielczych (316) nie przekraczały 100 mln zł, sumę bilansową powyżej 500 mln zł osiągnęło 19 banków.

Dywidenda to nie wszystko

Fundusze własne całego sektora bankowego wzrosły do 110,9 mld zł, tj. o 10,2 proc. W przypadku BS-ów osłabienie złotego spowodowało, że trzy z nich nie osiągnęły minimalnych progów. Jednakże analiza pokazuje, że poziom ich funduszy można uznać za odporny na skutki ewentualnego osłabienia złotego. Zakładając hipotetycznie, że 1 euro = 5 zł tylko 25 banków musiałoby pozyskać dodatkowy kapitał, w 1 banku niedobór przekraczałby 1,5 mln zł, w 4 wyniósłby 500-900 tys. zł, w 17 byłby w granicach 100-500 tys. zł, a w 3 niższy niż 100 tys. zł. Aktywa większości banków spółdzielczych (316) nie przekraczały 100 mln zł, sumę bilansową powyżej 500 mln zł osiągnęło 19 banków.

Współczynnik wypłacalności w sektorze uległ obniżeniu do 13,1 proc., jednak był powyżej ustawowego minimum (8 proc.). Nadzór doliczył się niewielkiej liczby banków ze współczynnikiem poniżej 12 proc. (15 komercyjnych i 74 spółdzielcze) i wskaźniku Tier 1 niższym od 9 proc. (5 komercyjnych i 27 spółdzielczych).

Kapitały wzrosły o 13,1 mld zł, tj. o 11,3 proc., na ich zasilenie banki przeznaczyły 45 proc. zysku (w 2010 r. było to 54 proc., a w 2009 r. – 88 proc.). W bankach komercyjnych 58 proc. zysku wypłacono akcjonariuszom, w BS-ach 94 proc. skierowano na zwiększenie potencjału bazy kapitałowej.

INWESTORZY ZAGRANICZNI kontrolują 37 banków komercyjnych oraz wszystkie oddziały instytucji kredytowych. Większościowe pakiety akcji posiadają inwestorzy z 18 krajów przy dominującej pozycji banków włoskich kontrolujących 12,5 proc. aktywów polskiego sektora.

Finansowanie selektywne

Suma bilansowa sektora bankowego wzrosła o 11,7 proc. do 1295,0 mld zł. Przyrost kredytów dla przedsiębiorstw (o 40 mld zł) był wyższy niż kredytów dla gospodarstw domowych (o 30 mld zł), po raz pierwszy od kilkunastu lat. Wzrost akcji kredytowej wynikał ze zwiększenia wartości kredytów mieszkaniowych oraz dla sektora MŚP, podczas gdy portfel kredytów konsumenckich uległ redukcji.

Z analizy UKNF wynika, że w portfelach banków było 252,9 tys. kredytów o łącznej wartości 103,1 mld zł, w przypadku których wartość LTV przekraczała 100 proc. Średnia wartość kredytów walutowych była dwukrotnie wyższa niż złotowych (274,8 tys. zł wobec 133,5 tys. zł), zwraca przy tym uwagę wysoki udział kredytów walutowych o wartości ponad 500 tys. zł. Zdaniem nadzoru taka struktura portfela stanowi źródło potencjalnego ryzyka systemowego.

Dynamikę akcji kredytowej może ograniczać Rekomendacja S w zakresie obliczania zdolności kredytowej dla maksymalnie 25-letniego okresu kredytowania oraz działania samoregulacyjne banków z powodu pogorszenia jakości ich portfeli. W 2011 r. obligo kredytów konsumenckich zmniejszyło ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI