Ministerstwo Finansów: zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło do 1097,46 mld zł w grudniu 2020 roku

Ministerstwo Finansów: zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło do 1097,46 mld zł w grudniu 2020 roku
Fot. stock.adobe.com/marcinm111
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec grudnia 2020 r. wzrosło o 0,7% m/m i wyniosło 1 097,46 mld zł, podało Ministerstwo Finansów (MF), prezentując ostateczne dane. Od początku roku zwiększyło się o 12,8%.

„Wzrost zadłużenia w grudniu 2020 r. był głównie wypadkową:

– potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+44,9 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 71,8 mld zł oraz zmniejszającym potrzeby pożyczkowe saldzie depozytów JSFP i depozytów sądowych (-27 mld zł),

– zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-43,6 mld zł),

– obligacji przekazanych na podstawie innych ustaw niż ustawa budżetowa (+1 mld zł),

– różnic kursowych (+6,8 mld zł) – osłabienie PLN wobec EUR o 3,1%, wobec USD o 0,6%, wobec JPY o 1,6% i wobec CHF o 3,1%. ” – czytamy w komunikacie.

Zadłużenie krajowe

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w grudniu 2020 r. wzrosło o 0,7 mld zł, co wynikało z salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +1 mld zł) oraz oszczędnościowych SPW (+1 mld zł), przy spadku pozostałego zadłużenia o 1,3 mld zł.

„Wzrost zadłużenia od początku 2020 r. był głównie wypadkową:

– potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+50,3 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 85,0 mld zł oraz pomniejszającymi potrzeby pożyczkowe saldzie depozytów JSFP i depozytów sądowych (-31,7 mld zł) i saldzie zarządzania środkami europejskimi (-3,9 mld zł),

– zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+31,7 mld zł),

– obligacji przekazanych na podstawie innych ustaw niż ustawa budżetowa (+18,3 mld zł),

– pożyczki FS (+11,5 mld zł) wobec FRD (w ramach SFP),

– różnic kursowych (+17,8 mld zł) – osłabienia PLN wobec EUR o 8,4%, wobec CHF o 8,7% i wobec JPY o 4,4% oraz umocnienie wobec USD o 1,0% ” – czytamy dalej.

Zadłużenie zagraniczne

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 266,03 mld zł (wzrosło o 2,5% m/m oraz wzrosło o 3,6% od początku roku).

„W grudniu 2020 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 24,2%, co oznaczało wzrost o 0,4 pkt m/m i spadek o 2,2 pkt proc. w porównaniu z końcem 2019 r. Wzrost udziału w grudniu wynikał przede wszystkim z różnic kursowych. Strategia zarzadzania długiem zakłada utrzymanie udziału długu w walutach obcych w długu SP poniżej 25%” – napisano także.

Źródło: ISBnews