Ministerstwo Finansów: zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło 0,8% m/m do 1 100,12 mld zł we wrześniu

Ministerstwo Finansów: zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło 0,8% m/m do 1 100,12 mld zł we wrześniu
Fot. stock.adobe.com/stockcrafter
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec września 2020 r. wzrosło o 0,8% m/m i wyniosło 1 100,12 mld zł, podało Ministerstwo Finansów (MF), prezentując ostateczne dane. Od początku roku zwiększyło się o 13%.

„Spadek zadłużenia we wrześniu 2020 r. był głównie wypadkową:

– potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+4,9 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 0,5 mld zł, pomniejszającym potrzeby saldzie depozytów JSFP i depozytów sądowych (-1,4 mld zł) oraz powiększającym potrzeby saldzie zarządzania środkami europejskimi (+6 mld zł),

– zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-5,2 mld zł),

– różnic kursowych (+8,4 mld zł) – osłabienia PLN wobec EUR o 3%, wobec USD o 4,7%, wobec JPY o 4,9%, wobec CHF o 2,4%” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: KIG: polska gospodarka skurczy się realnie o 2,2 proc. w 2020 roku

Zadłużenie krajowe

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) we wrześniu 2020 r. wzrosło o 0,6 mld zł (tj. o 0,1% m/m do 836,79 mld zł), w tym salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; -1,2 mld zł) oraz oszczędnościowych SPW (+1,3 mld zł).

„Wzrost zadłużenia od początku 2020 r. był głównie wypadkową:

– potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+1,2 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 13,8 mld zł oraz saldzie zarządzania środkami europejskimi (-11,1 mld zł),

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) we wrześniu 2020 r. wzrosło o 0,6 mld zł (tj. o 0,1% m/m do 836,79 mld zł).

– zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+85 mld zł), obligacji przekazanych na podstawie innych ustaw niż ustawa budżetowa (+17,3 mld zł), pożyczki FS (+11,5 mld zł) wobec FRD (w ramach SFP),

– różnic kursowych (+14,9 mld zł) – osłabienia PLN wobec EUR o 6,3%, wobec USD o 1,8%, wobec CHF o 6,8% i wobec JPY o 4,7% ” – czytamy dalej.

Czytaj także: GUS podtrzymał szacunek deficytu sektora „general government” na 0,7 proc. PKB w 2019 r.

Zadłużenie zagraniczne

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 263,33 mld zł (wzrosło o 3,2% m/m oraz wzrosło o 2,5% od początku roku).

„We wrześniu 2020 r. zadłużenie o najdłuższych terminach zapadalności (tj. powyżej 5 lat) stanowiło łącznie 34,0% długu SP, co oznaczało spadek o 0,2 pkt proc. m/m i spadek o 3,6 pkt proc. wobec końca 2019 r.

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 263,33 mld zł (wzrosło o 3,2% m/m oraz wzrosło o 2,5% od początku roku).

Udział zadłużenia o zapadalności poniżej 1 roku wyniósł 14,9%, tj. spadł o 0,4 pkt proc. m/m i wzrósł o 4,1 pkt proc. wobec końca 2019 r ” – napisano także.

Źródło: ISBnews