Ministerstwo Finansów: reforma w OFE zostanie wstrzymana

Ministerstwo Finansów: reforma w OFE zostanie wstrzymana
OFE - Otwarte Fundusze Emerytalne (źródło: Adobe Stock)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Reforma w OFE zostanie wstrzymana i przesunięta na dalszy okres - powiedział na posiedzeniu podkomisji wiceminister finansów Tomasz Robaczyński.
Tomasz Robaczyński z @MF_GOV_PL: kierując się tym, aby środki z #OFE nie zostały utracone, ta reforma zostanie wstrzymana, przesunięta na dalszy okres #emerytury

„Z OFE mamy kilka problemów. Pierwszy to jest spadek aktywów. Drugi to też nietrafione wstępne prognozy o liczbie osób, które zdecydują się na pozostanie w IKE lub przejście do ZUS” – powiedział.

„Reforma przesunięta na dalszy okres”

„Kolejne to opłata przekształceniowa byłaby niższa. W związku z tym, kierując się tym, aby środki z OFE nie zostały utracone, ta reforma zostanie wstrzymana, przesunięta na dalszy okres” – dodał.

Czytaj także: Koronawirus mocno uderzył w oszczędności Polaków w OFE >>>

Robaczyński powiedział, że decyzja jeszcze zapadnie.

Wynik finansowy OFE wyniósł 1,4 mld zł w 2019 roku

Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wyniósł 1,4 mld zł w 2019 roku wobec 17 mld zł straty rok wcześniej, podał również we wtorek Główny Urząd Statystyczny. Aktywa ogółem OFE na koniec 2019 r. wyniosły 154,9 mld zł, co oznacza spadek o 2,5 mld zł (tj. o 1,6%) w ciągu roku.

„Wynik finansowy ogółem otwartych funduszy emerytalnych w 2019 r. wyniósł 1,4 mld zł, wobec 17 mld zł straty przed rokiem. Na wynik ten złożyły się: wynik z inwestycji w wysokości 3,9 mld zł oraz zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) w wysokości minus 2,4 mld zł” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Ekonomiści o zatrzymaniu likwidacji OFE

Przychody operacyjne otwartych funduszy emerytalnych w 2019 r. wyniosły 4,8 mld zł wobec 4,3 mld zł rok wcześniej. GUS podał, że główną pozycją przychodów były przychody portfela inwestycyjnego w wysokości 4,77 mld zł.

Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2019 r. wyniosły 154,9 mld zł i zmniejszyły się o 1,6% r/r. Największy udział w aktywach wykazywał portfel inwestycyjny – 99%.

„Dominującą pozycję w portfelach OFE stanowiły krajowe instrumenty udziałowe. W portfelu inwestycyjnym otwartych funduszy emerytalnych dominowały akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym – 127,4 mld zł (w tym 117 mld zł na terytorium RP), a ich udział zmniejszył się o 2,7 pkt proc. w ciągu roku.

Akcje wycenione na dzień 31 grudnia 2019 r. miały wartość: dla akcji podmiotów makrosektora finansowego – 48,5 mld zł, paliw i energii – 23,4 mld zł, chemii i surowców – 10 mld zł, dóbr konsumpcyjnych – 9,1 mld zł, handlu i usług – 10,5 mld zł” – czytamy dalej.

Liczba rachunków prowadzonych przez otwarte fundusze emerytalne wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 15 991 816 i była niższa o 1,3% w skali roku.

Czytaj także: KNF: średnia ważona stopa zwrotu OFE za ostatnie trzy lata wyniosła -25,141 proc.

Zgodnie z danymi Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), na dzień 31 grudnia 2019 r. było zarejestrowanych 15,7 mln członków otwartych funduszy emerytalnych, tj. o 1,5% mniej niż rok wcześniej. Liczba członków zmniejszyła się o 231 512 osób, podał także Urząd.

Dane obejmują 10 OFE działających w 2018 i w 2019 roku.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews