Ministerstwo Finansów: deficyt budżetu to 13,7 mld zł w 2019 r.

Ministerstwo Finansów: deficyt budżetu to 13,7 mld zł w 2019 r.
Fot. stock.adobe.com/megaflopp
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W budżecie państwa w 2019 roku odnotowano deficyt w wysokości 13,7 mld zł, tj. 47,9% rocznego planu, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Ustawowy plan na cały rok to 28,5 mld zł deficytu.
W okresie styczeń-grudzień 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosły 400,6 mld zł i były wyższe o 20,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego #budżet @MF_GOV_PL

„W okresie styczeń-grudzień 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosły 400,6 mld zł i były wyższe o 20,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń-grudzień 2018 r. o ok. 18 mld zł” – czytamy w komunikacie.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

dochody z podatku VAT były wyższe o 3,4% r/r (tj. ok. 5,9 mld zł),

dochody z podatku PIT były wyższe o 9,9% r/r (tj. ok. 5,9 mld zł),

dochody z podatku CIT były wyższe o 15,5% r/r (tj. ok. 5,4 mld zł),

dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 1% r/r (tj. ok. 0,7 mld zł),

dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,3% r/r (tj. ok. 0,2 mld zł),

W okresie styczeń-grudzień 2019 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 31,3 mld zł i było wyższe o ok. 2,5 mld zł (tj. 8,5%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – grudzień 2018 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-grudzień 2019 r. wyniosło 414,2 mld zł, tj. 99,5% planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2018 (390,5 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 23,8 mld zł, tj. 6,1%, głównie z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 5,3 mld zł) oraz dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 3,1 mld zł), ponadto z tytułu rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej (więcej o 3,1 mld zł). Jednocześnie wydatki na obsługę długu skarbu państwa były niższe o 2,2 mld zł r/r, podano także. 

Czytaj także: Budżet 2020 bez deficytu: znamy szczegóły nowego projektu >>>

Z projektu przyszłorocznej ustawy budżetowej przesłanej do Sejmu w grudniu ub.r. wynika, że planowane wykonanie deficytu budżetu państwa w 2019 roku to 14,41 mld zł. Według projektu przesłanego we wrześniu, wykonanie tegorocznego deficytu miało wynieść 11,99 mld zł.

Dochody z podatków pośrednich

Dochody budżetu państwa z podatków pośrednich wyniosły  255,62 mld zł w okresie styczeń-grudzień ub.r., co stanowiło 100,4% rocznego planu, podało Ministerstwo Finansów. W tym okresie dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zrealizowano w 115% (40,02 mld zł), a od osób fizycznych (PIT) – w 101,8% (65,44 mld zł).

W zakresie podatków pośrednich, wpływy z podatku akcyzowego wyniosły po dwunastu miesiącach ub. r. 72,4 mld zł, co stanowiło 99,2% rocznego planu.

Podatek od niektórych instytucji finansowych przyniósł 4,7 mld zł, tj. 103,3% planu.

Wpływy podatkowe ogółem wyniosły w tym okresie 367,32 mld zł, czyli 102,1% planu na cały 2019 r.

Dochody niepodatkowe w ciągu dwunastu miesięcy ub. r wyniosły 31,34 mld zł, co oznacza realizację 121,5% planu, w tym dochody z cła sięgnęły 4,4 mld zł ( 105,4% planu).

Źródło: ISBnews