Minister Maląg: waloryzacja rent i emerytur sięgnie 10 proc., a może 13 proc. w 2023 r.

Minister Maląg: waloryzacja  rent i emerytur sięgnie 10 proc., a może 13 proc. w 2023 r.
Fot. Adam Guz/KPRM
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Waloryzacja rent emerytur wyniesie na pewno 10%, a może sięgnąć nawet 13% w 2023 r., poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Jeżeli chodzi o ostateczny kształt i wysokość waloryzacji rent i emerytur w przyszłym roku, będziemy wiedzieć w lutym 2023 r, teraz wskaźniki wskazują, że będzie to na pewno ponad 10% waloryzacja, a może dojść nawet do 13%.

– powiedziała Maląg w radiowej Jedynce.

Czytaj także: Waloryzacja rent i emerytur w 2023 roku będzie dwucyfrowa?

Waloryzacja procentowa czy procentowo-kwotowa?

Pytana, czy będzie to waloryzacja procentowa czy procentowo-kwotowa, poinformowała, że decyzja w tej sprawie zapadnie jesienią. 

Waloryzacja rent i emerytur przeprowadzana jest w marcu.

Pracodawcy zgłosili zatrudnienie 420 tys. Ukraińców wg nowych przepisów

Na podstawie nowych, uproszczonych przepisów pracodawcy zgłosili zatrudnienie około 420 tys. obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego, poinformowała także minister rodziny i polityki społecznej. Nowe regulacje dotyczące zatrudniania Ukraińców weszły w życie w połowie marca.

„Na chwilę obecną ponad 420 obywateli Ukrainy podjęło pracę. Są to głownie kobiety” – powiedziała Maląg w radiowej Jedynce.

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, wprowadzono ścieżkę legalizacji pobytu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Osobom, których pobyt na terytorium Polski jest lub był uznawany za legalny, jest udzielane zezwolenie na pobyt czasowy jednorazowo na okres max. 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji.

Ustawa zakłada nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie pozwala na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób. W celu ułatwienia dostępu do usług publicznych online, wraz z nadaniem numeru PESEL obywatele Ukrainy mogą uzyskać profil zaufany.

Jednocześnie zagwarantowany został dostęp obywatelom Ukrainy do polskiego rynku pracy oraz rejestrację w powiatowym urzędzie pracy.

Pracodawca zatrudniający uchodźcę z Ukrainy, musi w ciągu 14 dni powiadomić za pośrednictwem praca.gov.pl właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy. Obywatele Ukrainy mogą również skorzystać z usług rynku pracy w postaci m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń – na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

Źródło: ISBnews