Miliony na rachunkach walutowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

credit.agricole.logo.04.400xNiespełna dwa lata temu bank Credit Agricole  wprowadził rachunki walutowe, dziś jest na nich już 100 mln zł.

Prawie 80 proc. środków zgromadzonych na rachunkach walutowych w Credit Agricole jest zdeponowanych w euro, co jest w pełni uzasadnione z racji sąsiedztwa strefy euro. Bank oferuje konta walutowe w euro, dolarach i funtach brytyjskich, a prowadzi je bezpłatnie do pakietów kont PROSTOoszczędzających. Proponuje także rachunki oszczędnościowe i lokaty w tych walutach oraz karty debetowe w euro i dolarach amerykańskich. Obecnie bank prowadzi 60 tys. rachunków walutowych, a zgromadzone na nich środki przekroczyły właśnie 100 mln zł.

– Konto walutowe pozwala uniknąć dodatkowych kosztów związanych z przewalutowaniem transakcji, pobieranych przez organizacje płatnicze i banki pośredniczące  w rozliczaniu transakcji. Dlatego rachunki te cieszą się szczególnie dużym zainteresowaniem w okresie wakacyjnym – mówi Marcin Data, dyrektor ds. Produktów Oszczędnościowych i Daily Banking w banku Credit Agricole.

Za granicę najlepiej z kartą walutową w portfelu
Przed wyjazdem za granicę warto zasilić swój rachunek walutowy w danej walucie i w trakcie urlopu płacić kartami debetowymi w sklepach, restauracjach czy hotelach. Niektórymi kartami walutowymi, (VISA Walutowa) w banku Credit Agricole, można płacić także w internecie.

Karta debetowa rozliczana w walucie kraju, do którego się udajemy, jest znakomitą alternatywą dla gotówki. Walutą rozliczeniową karty jest waluta rachunku. Kartą możemy płacić w większości miejsc za granicą. A zatem w krajach strefy euro, np. w Hiszpanii, jeśli zapłaciliśmy za obiad 20 euro kartą rozliczaną w tej walucie, o tyle zmniejszy się saldo na naszym rachunku. Uniezależniamy się również od wahań kursu walutowego. Jeśli za ten obiad zapłacilibyśmy kartą do rachunku w złotych, to rachunek może być wyższy w zależności od przeliczeń kursu i zastosowanych prowizji. Po powrocie do kraju niewykorzystane środki w walucie mogą pozostać na rachunku, albo zostać przeniesione na oprocentowany Rachunek Oszczędzam czy lokatę terminową i ponownie wykorzystane podczas kolejnego wyjazdu.

W przypadku kradzieży, karta płatnicza jest znacznie bezpieczniejsza od gotówki – pieniądze możemy stracić bezpowrotnie – chyba, że mamy odpowiednie ubezpieczenie, jak np. Bezpieczna Kieszeń w banku Credit Agricole. Bezpieczna Kieszeń pozwala na objęcie ubezpieczeniem na całym świecie m.in. utratę gotówki wypłaconej z bankomatu (do równowartości 1000 zł) czy nieautoryzowane transakcje internetowe utraconą kartą (do kwoty 1500 zł). Ubezpieczenie można kupić w pakiecie z kontem, albo osobno.

Rachunki w walutach obcych oferowane są na razie klientom indywidualnym, jednak bank Credit Agricole jeszcze w tym roku wdroży ofertę walutową także dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Ewa Chojnacka
specjalista ds. Public Relations
Credit Agricole Bank Polska