Miksa do dzisiejszej informacji na temat prac nad Ustawą o Rencie dożywotniej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

brzeska.miksa.katarzyna.01.250x375Komentarz Katarzyny Brzeskiej - Miksa, prezes Funduszu Hipotecznego Familia SA,  dotyczący informacji, że ustawa o rencie dożywotniej trafi pod obrady rządu w drugim kwartale 2014 roku.

– Bardzo cieszę się z deklaracji Pana Ministra Gospodarki Mariusza Haładyja,  że projekt ustawy renty dożywotniej trafi pod obrady Sejmu w drugim kwartale 2014 r. Od 4 lat Fundusz Hipoteczny Familia apeluje o przyspieszenie prac nad ustawą i wielokrotnie zawracałam się z oficjalnymi pismami do wielu instytucji Państwowych w tej sprawie. Obecnie renta dożywotnia jest uregulowana w kodeksie cywilnym i tak naprawdę, tylko od rzetelności  i intencji funduszu  zależy bezpieczeństwo seniorów. W październiku 2013 r. rynek świadczeń dożywotnich został kompleksowo skontrolowany, przez UOKiK, który dokonał dogłębnej analizy prawnej zarówno umów stosowanych, przez fundusze hipoteczne jak i praktyk reklamowych. Pragnę zaznaczyć, że Fundusz Hipoteczny Familia jest jedynym skontrolowanym podmiotem, wobec którego UOKiK nie miał absolutnie żadnych zastrzeżeń. Potwierdza to, że oferowanie renty dożywotniej może być bezpieczne, jednak wymaga stosowania wszystkich zabezpieczeń klienta i etycznego podejścia do prowadzonego biznesu.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy odwróconym kredytem hipotecznym, a rentą dożywotnią. Otóż główną różnicą jest czas wypłacanych świadczeń. Odwrócony kredyt hipoteczny jest zawierany na określony czas. To propozycja skierowana do osób, których dochody na emeryturze są wystarczające, ale zależy im na zwiększeniu budżetu np. na  podróże lub inne dodatkowe wydatki.  Po wygaśnięciu umowy kredytowej (np. 5 czy 10 latach), kiedy odwrócony kredyt hipoteczny przestaje być wypłacany, seniorzy przestają otrzymywać dodatkowe dochody i pozostaje im wyłącznie świadczenie emerytalne jakie otrzymują z zakładu ubezpieczeń społecznych. Renta dożywotnia jest natomiast wypłacana dożywotnio  i wybierana jest przez osoby, których dochody na emeryturze nie zaspakajają ich bieżących potrzeb i zależy im na uzyskaniu dodatkowych dochodów dożywotnio. Zazwyczaj dodatkowe środki przeznaczają na  bieżące potrzeby, takie jak opłaty czynszowe, zakup leków, czy rehabilitację.  Renta dożywotnia pozwala emerytom o niższych dochodach żyć godnie.

Który produkt jest lepszy?  Oba rozwiązania od lat funkcjonują równolegle w krajach zachodnich, sprawiając, że senior ma możliwość wyboru oferty najbardziej dopasowanej do swoich potrzeb i sytuacji życiowej.  Uważam, że z uwagi na dobro seniora w Polsce, również powinny istnieć oba modele, które zagwarantują osobom starszym najlepsze rozwiązanie finansowe dopasowane do ich potrzeb i zagwarantują pełne bezpieczeństwo godnego życia na emeryturze.

Cieszę  się, że prace nad ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym obejmującym swym zasięgiem również rentę dożywotnią, w końcu  przyspieszyły. Mam nadzieję, że zgodnie z deklaracją Pana Ministra Mateusza Szczurka  proces wprowadzenia ustawy w życie to kwestia kilku miesięcy, a nie tak jak w przypadku prac nad nią – ponad cztery lata.

Rynek renty dożywotniej jak i odwróconego  kredytu hipotecznego potrzebuje ujednolicenia standardów, by prawidłowo mógł funkcjonować i rozwijać się. Nasz Fundusz od kilku lat, prowadzi działania zmierzające do uregulowania branży odwróconej hipoteki i objęcia jej państwowym nadzorem.   Zbieraliśmy nawet podpisy pod petycją w tej sprawie.

Z punktu widzenia seniora, najważniejsze jest bezpieczeństwo. Ustawa nie wprowadzi żadnych dodatkowych zabezpieczeń prawnych ponad te, które Fundusz Hipoteczny Familia stosuje  od początku swojej działalności.

Są to trzy filary bezpiecznej renty dożywotniej w postaci: ustanowienia prawa dożywotniego użytkowania (klienci otrzymują wówczas gwarancję zamieszkania w swojej nieruchomości do końca życia bez względu na sytuację finansową spółki), ustanowienia hipoteki umownej na 100% wartości nieruchomości na rzecz Klienta oraz poddania się, przez fundusz egzekucji w trybie artykułu 777 kodeksu postępowania cywilnego.

Moim zdaniem,  wszystkie firmy działające w tej branży powinny gwarantować maksymalne zabezpieczenie interesów seniora – zarówno w zakresie gwarancji dożywotniej wypłaty świadczeń, jak i pewności dożywotniego użytkowania nieruchomości. 

Chciałam bardzo podziękować resortom zarówno gospodarki jak i finansów za faktyczne zajęcie się tym niezmiernie istotnym tematem jakim jest zapewnienie godnego życia na emeryturze osobom starszym.  Mam nadzieję, że dzięki ich ciężkiej pracy ustawa dotycząca renty dożywotniej jak najszybciej wejdzie w życie.

Informacje o Klientach FH FAMILIA SA i wysokości wypłacanych świadczeń:

  • wielkości wypłacanego świadczenia: wysokość rent wypłacanych, przez Fundusz Hipoteczny Familia waha się w przedziale od 60% do 80% wartości nieruchomości
  • Średnie wartości wypłacanych rent przez FH Familia: ok. 1000 zł (od 500 do 3500 zł)
  • Średnia wartość nieruchomości FH Familia:: 260 tyś. zł
  • Średnia wieku klienta podpisujące umowę z FH Familia: 78 lat
  • Ponad 80%  klientów podpisujących umowę z FH Familia posiada wyższe wykształcenie
  • Zainteresowania klientów FH Familia: 18% – literatura, teatr, film  10% – opieka nad zwierzętami, hodowla kwiatów, muzyka

Katarzyny Brzeskiej – Miksa
prezes Funduszu Hipotecznego Familia SA