Mieszkanie dla młodych a zwrot podatku VAT

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

krajkowski.michal.02.264x396Wraz z wprowadzeniem programu Mieszkanie dla Młodych zlikwidowano możliwość odliczenia części podatku VAT na niektóre materiały budowlane. Pozostawiono jednak tę ulgę dla osób młodych, które budują swój pierwszy dom. Limit możliwego zwrotu często przekracza kwoty, jakie mogą otrzymać kredytobiorcy w ramach 10 lub 15 procentowej dopłaty do wkładu własnego.

W latach 2007-2013 w programie Rodzina na Swoim (RnS) na budowę domu systemem gospodarczym udzielono ponad 36 tysięcy kredytów, co stanowiło niespełna 20 procent wszystkich kredytów w ramach tego programu. W będącym następcą RnS, programie Mieszkanie dla Młodych (MdM) ten cel kredytowania już się nie znalazł, podzielając los rynku wtórnego. W ten sposób wiele osób, mieszkających w regionach gdzie rynek deweloperski nie jest rozwinięty, zostało pozbawionych dopłaty w wysokości 10 lub 15 procent wartości nieruchomości, na jaką mogą liczyć osoby kupujące mieszkania i domy wybudowane przez deweloperów. Jednak osoby budujące dom samodzielnie, także mogą liczyć na wsparcie z budżetu państwa. Dla spełniających określone kryteria pozostawiono możliwość odliczenia części podatku VAT na niektóre materiały budowlane.

Jaki dom można wybudować?

O zwrot podatku VAT możemy ubiegać się w przypadku budowy domu jednorodzinnego, ale także w przypadku przebudowy pomieszczenia niemieszkalnego (np. strych) na lokal mieszkalny. Dodatkowym wymogiem jest konieczność uzyskania pozwolenia na budowę nie wcześniej niż przed 1 stycznia tego roku. Kolejnym wymogiem dotyczącym budowanego domu lub lokalu jest jego powierzchnia. W tej kwestii wymagania są takie same jak w przypadku osób korzystających z dopłaty do wkładu własnego w ramach programu MdM. Oznacza to, że powierzchnia użytkowa domu nie może być większa niż 100 metrów kwadratowych, a lokalu 75 metrów kwadratowych. Analogicznie jak w programie Mieszkanie dla Młodych, jeśli osoba ubiegająca się o zwrot podatku VAT w dniu wydania pozwolenia na budowę ma co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu to dopuszczalna powierzchnia nieruchomości jest większa o 10 metrów.

Kto może odliczyć VAT?

Możliwość odliczenia części podatku VAT mają osoby młode, które do końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie na budowę nie ukończyły 36 lat. Oznacza to, że jeśli pozwolenie zostało uzyskane w 2014 roku to w zwrot VAT mogą starać się osoby urodzone w 1979 roku lub później. Ponadto, podobnie jak w przypadku dopłaty do wkładu własnego, do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków nie można być właścicielem innej nieruchomości mieszkalnej.

Ile można otrzymać?

Zwrotowi podlega różnica w zapłaconym podatku VAT pomiędzy stawką podstawową (23%), a stawką preferencyjną (8%). Zgodnie z ustawą jest to dokładnie 65,22% kwoty zapłaconego podatku VAT. Jednak łączna kwota zwrotu nie może być wyższa niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn 70 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i ceny 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczania premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych. Parametr ten jest aktualizowany co kwartał i w III kwartale 2014 roku kwota zwrotu nie może być wyższa niż 35 536 złotych. Warto zwrócić uwagę, że kwota ta nie jest zróżnicowana dla regionów, jak ma to miejsce w przypadku dopłaty do wkładu własnego w przypadku programu Mieszkanie dla Młodych.

Jak uzyskać zwrot podatku?

Zwrot podatku VAT otrzymujmy dopiero po złożeniu w Urzędzie Skarbowym odpowiedniego wniosku. Czynność tę musimy dokonać najpóźniej do końca roku, w którym budynek został oddany do użytkowana. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na różnicę między zwrotem VAT, a dopłatą do wkładu własnego. Ubiegając się o środki z Urzędu Skarbowego nie musimy w ogóle zaciągać kredytu, jak ma to miejsce w przypadku programu MdM. Zwrot VAT przysługuje nam także w sytuacji, gdy nieruchomość budujemy ze środków własnych. Jeśli jednak finansujemy budowę kredytem, wówczas możemy zaciągnąć go w dowolnym banku, a nie tylko w tych, które mają w ofercie kredyt preferencyjny.

Zwrot podatku VAT jest alternatywną formą wsparcia przed państwo dla osób, które głównie ze względu na lokalizację i wynikającą z niej ograniczoną podaż inwestycji deweloperskich decydują się na budowę domu we własnym zakresie. Kwota ponad 35 tysięcy złotych jest z reguły dużo wyższa niż w przypadku dopłaty do wkładu własnego, jednak wiąże się to z koniecznością gromadzenia faktur na wszystkie materiały i wymogiem złożenia wniosku w Urzędzie Skarbowym.

Michał Krajkowski
Główny Analityk
Dom Kredytowy Notus