Mieszkańcy małych miejscowości lepiej spłacają kredyty

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bik.01.250x130W połowie października ostatni bank z grona 572 banków spółdzielczych rozpoczął oficjalnie współpracę z Biurem Informacji Kredytowej. Oznacza to, że już wszystkie polskie banki spółdzielcze mają możliwość korzystania z informacji zgromadzonych w BIK. Lokalna bankowość to bardzo ważny element sektora finansowego. W miejscowościach do 25 tys. mieszkańców udzielana jest niemal połowa wszystkich kredytów konsumpcyjnych w Polsce.

Eksperci Biura Informacji Kredytowej dokonali analizy rynków kredytowych w podziale
na poszczególne miejscowości i gminy. Wynika z niej, że w ośrodkach do 25 tys. mieszkańców udzielana jest prawie połowa wszystkich kredytów konsumpcyjnych (45 proc. w ujęciu ilościowym). Na koniec czerwca 2013 r. łączna wartość kredytów konsumpcyjnych do 100 tys. zł udzielonych w takich ośrodkach wyniosła 35,4 mld zł. Od lipca 2012 r. do czerwca 2013 r. kredytobiorcy w tych miastach podpisali 2,4 mln umów kredytowych na łączną kwotę 19,9 mld zł.

Analiza BIK pokazuje wyraźnie, że mieszkańcy małych miejscowości lepiej radzą sobie ze spłacaniem kredytów konsumpcyjnych, niż ci z dużych miast. Udział kredytów przeterminowanych w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców wynosi średnio 24 proc., natomiast w miejscowościach do 25 tys. mieszkańców udział ten wynosi średnio 20 proc.

Jak zauważa Mariusz Cholewa, prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej, współpraca Biura z bankami spółdzielczymi daje wielostronne korzyści. Bank spółdzielczy otrzymuje z BIK potężne narzędzie pomocne w ocenie ryzyka kredytowego klientów. Z kolei dane przekazywane z banków spółdzielczych do BIK istotnie wzbogacają system wymiany informacji o kluczowe dla całego sektora zasoby z rynku lokalnego.

cholewa.mariusz.01.150x177– Lepsza struktura jakościowa kredytów w małych ośrodkach, to efekt uwarunkowań społecznych i kulturowych – mówi Mariusz Cholewa. – W małych miejscowościach ludzie się znają i ma to dyscyplinujący wpływ  na  spłatę zobowiązań, natomiast w dużych miastach ludzie są anonimowi i nie czują takiej presji społecznej. Bardzo dobrze widać to przełożenie na przykładzie banków spółdzielczych. W przypadku banków spółdzielczych kredyty przeterminowane w małych miejscowościach stanowią zaledwie  4 proc,. ale  w dużych  miastach ten udział sięga już 20 proc.  – dodaje.