„Miesięcznik Finansowy BANK” – październik 2022. Kryzys niejedno ma imię

„Miesięcznik Finansowy BANK” – październik 2022. Kryzys niejedno ma imię
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jeśli uważniej przyjrzymy się kryzysom gospodarczym, niejednokrotnie okaże się, że w przypadku niektórych ich źródła można upatrywać przede wszystkim w błędach w zarządzaniu, niedostatecznym nadzorze czy swoistej krótkowzroczności inwestorów. Inne wynikają ze zdarzeń, których przewidzieć nikt nie był w stanie ze względu na pewną losowość natury i brak możliwości dostosowania się gospodarki do zaistniałej sytuacji.

Pierwotne źródło problemów jest ważne, gdy próbuje się oszacować perspektywy i długość powrotu do stabilności. Dziś mamy do czynienia z mixem zarówno zdarzeń związanych z błędem w zarządzaniu (chociażby importu energii) oraz zdarzeń wyłącznie losowych, takich jak pandemia. W konsekwencji przychodzi nam zmierzyć się z kumulacją wielu kryzysów – covidowym, wojennym, energetycznym, które wspólnie przyczyniły się do kryzysu inflacyjnego.

W październikowym numerze „Miesięcznika Finansowego BANK” prezentujemy różne spojrzenia na obecną sytuację oraz perspektywy i możliwości konfrontacji z poszczególnymi kryzysami. Jest to niezwykle istotne, gdyż – jak podkreśla prof. Andrzej Wojtyna – doświadczenia z kryzysu 2007–2009, a potem tendencje populistyczne w polityce, ryzyko deflacji i sekularnej stagnacji, wreszcie pandemia, początki deglobalizacji i wojna na Ukrainie pokazały, jak niepełna jest nasza wiedza teoretyczna i empiryczna o współczesnych procesach gospodarczych. Otworzyło się więc pole do bardzo szerokich badań w tym obszarze.

Z kolei prof. Jerzy Hausner wskazuje, że następuje w tej chwili zasadnicza rekonfiguracja gospodarki światowej. Na naszych oczach tworzone są nowe bloki polityczno-handlowe. Mamy do czynienia z sytuacją, „kiedy na skutek działań wojennych i opowiadania się różnych państw po jednej ze stron konfliktu wyłania się blok polityczno-handlowy Zachodu i blok organizowany wokół Chin, z Rosją, która zabiega, żeby być znaczącą częścią takiego układu”. Tymczasem prof. Marek Dąbrowski uważa że obecnie przede wszystkim „potrzebna jest pewna konsekwencja, wizja, przejrzystość działań i dobre komunikowanie społeczeństwu inicjatyw podejmowanych przez rząd i bank centralny. Chodzi o tłumaczenie podjętych decyzji i przede wszystkim niezaskakiwanie podmiotów gospodarczych różnego rodzaju rozwiązaniami”.

To tylko wybrane poglądy z katalogu propozycji działań antykryzysowych zaprezentowanych w październikowym numerze „Miesięcznika Finansowego BANK”. Zapraszam do jego lektury.

Paweł Minkina
Redaktor naczelny
„Miesięcznika Finansowego BANK”

***

Pełne wydanie pisma jest dostępne w wersji papierowej (za pośrednictwem takich firm, jak: KolporterEmpikKiosk24Ruch SA, GLM Gajewski, Garmond Press SA) oraz elektronicznej (przez aplikację „BANK Miesięcznik Finansowy”, portal aleBank.pl oraz e-Kiosk).

Prenumerata: www.alebank.pl/Prenumerata

www.alebank.pl/category/bank/

#MiesięcznikBANK

#NajbliżejBANKowości