„Miesięcznik Finansowy BANK” – listopad 2021 r. AI powinna wspierać, a nie zastępować człowieka

„Miesięcznik Finansowy BANK” – listopad 2021 r. AI powinna wspierać, a nie zastępować człowieka
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W trzeciej dekadzie XXI wieku obserwować będziemy zmiany społeczne, przemysłowe i technologiczne dyktowane przez przyśpieszającą rewolucję cyfrową. Już dziś przychodzi zmierzyć się nam z nowym formatem pracy, edukacji, medycyny czy komunikacji. Wszystkie te zmiany wiązać się będą również z dalszą transformacją świata finansów. W listopadowym wydaniu staramy się odpowiedzieć na pytania odnoszące się do przyszłości bankowości. Choć w tak szybko zmieniającym się czasie niezwykle trudno prognozować i określić kształt sektora bankowego w kolejnych dekadach, to jednak niektóre stałe trendy obecnie da się zaobserwować. Głównym kierunkiem jest coraz bardziej rysująca się dominacja bankowości mobilnej, dalszy rozwój rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji oraz wykorzystanie potencjału big data. Ewolucji tej towarzyszy rozwój central banków kosztem oddziałów oraz zmiany w strukturze zatrudnienia w sektorze.

W prezentowanym numerze prof. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska odnosi się do kwestii wykorzystania AI w sferze finansów, obecnych granic wykorzystywania technologii oraz różnic pokoleniowych w dostępie do nich. Wskazuje, że sztuczna inteligencja powinna być wsparciem dla człowieka, a nie jego zastępstwem, jeśli bowiem będziemy stawiali na autonomizację, możemy doprowadzić do sytuacji, w której przestaniemy rozumieć charakter zachodzących przemian. Również prof. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, przestrzega przed powierzchownym rozumieniem transformacji cyfrowej; pułapce, w jaką mogą wpaść banki. I wskazuje na konieczność głębokiej refleksji nad kulturą organizacyjną w biznesie, potrzebę efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii oraz zrozumienia roli uczelni w rozwoju biznesu.

Algorytmy tworzą bańki społeczne i informacyjne, uważa z kolei prof. Jan Kreft. Efekty są aż nadto wyraźnie w przestrzeni publicznej, gdzie dialog zastąpiły inne zgoła formy komunikacji, gdzie niemal „wszyscy krzyczą”, a tak niewielu jest słuchanych. Warto o tym pomyśleć, zanim potraktujemy technologię cyfrową jako Świętego Graala biznesu, bankowości czy – górnolotnie – naprawiania świata.

Kolejne poruszane w wydaniu tematy dotyczą krajowego rynku mieszkaniowego oraz perspektyw dalszego jego rozwoju w okresie coraz bardziej rozwijającej się inflacji. Zainteresowanych zapraszam do rozmowy z dr. Piotrem Cyburtem, prezesem mBanku Hipotecznego. Wskazuje on, że obecnie mamy do czynienia z bardzo złożoną sytuacją, spowodowaną przede wszystkim przez pandemię. Obserwując rynek nieruchomości, należy postawić pytanie, jak silna będzie presja inflacyjna i jak długo ona potrwa. Ten czynnik makroekonomiczny na pewno będzie wpływał na rynek nieruchomości, w tym również na cenę, nie tylko w formie stabilizującej. Jeśli inflacja będzie się utrzymywać przez dłuższy czas, to nieruchomości będą ulegały przewartościowaniu w górę – podkreśla Piotr Cyburt.

A skoro o inflacji mowa, zapraszam również do loży komentatorów, w której przedstawiciele banków odnoszą się do obecnej polityki monetarnej i jej wpływu na sektor bankowy. Zapraszam także do analizy naszych raportów: IT@BANK, opisującego nowe technologie bankowe, oraz poświęconego tradycyjnym formom płatności, a więc obsłudze gotówki.

Zapraszam Państwa do lektury listopadowego numeru.

Paweł Minkina
Redaktor naczelny
„Miesięcznika Finansowego BANK”

***

Pełne wydanie pisma jest dostępne w wersji papierowej (za pośrednictwem takich firm, jak: KolporterEmpikKiosk24Ruch SA, GLM Gajewski, Garmond Press SA) oraz elektronicznej (przez aplikację „BANK Miesięcznik Finansowy”, portal aleBank.pl oraz e-Kiosk).

Prenumerata: www.alebank.pl/Prenumerata

www.aleBank.pl/BANK

#MiesięcznikBANK

#NajbliżejBANKowości