Międzynarodowy Fundusz Walutowy, gorąca dyskusja o ujemnych stopach procentowych

Międzynarodowy Fundusz Walutowy, gorąca dyskusja o ujemnych stopach procentowych
Fot. STOCK.ADOBE.COM/luizalisnic
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jednym z gorących tematów dyskutowanych na tegorocznym posiedzeniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, które miało miejsce w dniach 14-20 października, były ujemne stopy procentowe, które ustaliły banki centralne w strefie euro i w Japonii aby pobudzić wzrost gospodarczy. Przebieg dyskusji relacjonowała Agencja Reutera.

#JamesDimon: Ujemne stopy uderzają w osoby oszczędzające, osoby o niskich dochodach i w inwestorów #EBC #JPMorganChase #UjemneStopyProcentowe @MFW_MD

EBC obniżył 18 września stopę od depozytów trzymanych przez banki komercyjne do -0,50% i zapowiedział, że wznowi zakupy aktywów. Bank Japonii prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu ogłosi dalsze poluzowanie polityki pieniężnej.

Ujemne stopy szkodzą bankom i klientom…

Wielu bankowców, biorących udział w dyskusji w MFW kwestionowało skuteczność i celowość tych działań, pokazując potencjalnie negatywne ich skutki.

− To, czego doświadcza Europa przy ujemnych stopach, jest oczywiście bardzo złe nie tylko dla sektora finansowego, ale dla całej gospodarki – stwierdził James Gorman, dyrektor zarządzający banku Morgan Stanley. Zalecił dużą rozwagę w dalszym obniżaniu stóp procentowych.

CEO JP Morgan Chase, James Dimon podkreślał, że ujemne stopy uderzają w osoby oszczędzające, osoby o niskich dochodach i w inwestorów.

…ale ograniczają ryzyko recesji

Tobiasz Adrian, dyrektor Działu Rynków Pieniężnych i Kapitałowych MFW pokazywał dobre i złe strony ujemnych stóp procentowych. Z jednej strony pomogły ograniczyć ryzyko recesji i wsparły na razie globalny wzrost, z drugiej jednak zachęciły inwestorów do podejmowania większego ryzyka, by osiągnąć wyższy zwrot z kapitału.

Według Daniela Pinto, dyrektora operacyjnego JP Morgan Chase niskie stopy procentowe nie stanowią zagrożenia dla gospodarki, a ich wpływ jest neutralny. Niskie lub ujemne stopy są jednak problemem dla branży ubezpieczeniowej i funduszy emerytalnych, gdyż warunki działania stają się tam trudniejsze.

Niskie/ujemne stopy mogą zachęcać do zadłużania się

Założyciel globalnego funduszy hedgingowego Bridgewater, Ray Dalio, powiedział, że martwi się, że niskie lub ujemne stopy procentowe tworzą „szaloną lub dziwną” rzeczywistość, w której dłużnicy mają zbyt łatwe warunki obsługiwania długów.

Stopy procentowe stają się ujemne lub prawie ujemne, więc płatności za obsługę zadłużenia związane z oprocentowaniem są znacznie niższe. I jest to sytuacja, która gwarantuje powstawanie nowych długów – uważa Ray Dalio.

Fundusze emerytalne z większym ryzykiem

Robert Holzmann, szef Centralnego Banku Austrii stwierdził, że ujemne stopy procentowe nie są stabilne w długim okresie, a niektórzy gracze z sektora finansowego nie są w stanie się dostosować do tej sytuacji.

Dotyczy to firm ubezpieczeniowych i emerytalnych, które nie zapewniają klientom oczekiwanej przez nich stopy zwrotu. W tej sytuacji muszą podejmować większe ryzyko, co może zagrozić stabilności finansowej.

Bardzo niskie zwroty z kapitału emerytalnego zagrażają europejskim wysiłkom na rzecz uzupełnienia publicznego systemu emerytalnego o prywatny filar.

Źródło: aleBank.pl