Najlepszy rok Meritum Banku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

meritum.bank.logo.250x76Meritum Bank piąty kwartał z rzędu wypracował dodatni wynik finansowy. Zysk brutto Banku na koniec 2012 roku wyniósł 8 mln zł, zaś zysk netto 6,25 mln zł.

– Zgodnie z naszym założeniem każdy kwartał ubiegłego roku zakończyliśmy na plusie. Na rynku niepozbawionym wyzwań  Meritum bardzo dynamicznie rośnie, utrzymując równocześnie niski poziom kosztów. Chcemy coraz śmielej zdobywać rynek i budować pozycję poprzez dobrą ofertę, a także innowacje – mówi Piotr Urbańczyk, prezes zarządu Meritum Banku.

Rozważna polityka w zakresie kosztów pozwoliła utrzymać je na niskim poziomie, 103 mln zł. Przełożyło się to na spadek wskaźnika kosztów do dochodów o 15 pp., do poziomu 52 proc. Suma bilansowa Banku na koniec 2012 roku wynosiła 2,23 mld zł i była o 60 proc. wyższa niż na koniec 2011 roku. Bank posiada stabilną bazę kapitałową – współczynnik wypłacalności na koniec ubiegłego roku wyniósł 14,9 proc. wobec 14,7 proc. 12 miesięcy wcześniej.

Meritum Bank kontynuował dynamiczny rozwój zarówno po stronie aktywów jak i depozytów. Portfel kredytów na koniec 2012 roku wynosił 1,8 mld zł, o 66 proc. więcej niż przed rokiem, zaś portfel depozytów 1,9 mld zł, co oznacza 65 proc. wzrost w porównaniu do 2011 roku.

– Wysokie dynamiki wzrostu zarówno po stronie kredytowej, jak i depozytowej pokazują, że na polskim rynku jest miejsce dla Banku specjalizującego się w wybranych segmentach rynku, a klienci potrafią docenić atrakcyjną ofertę i chętnie z niej korzystają – mówi Joanna Krzyżanowska, wiceprezes Meritum Banku.

Meritum Bank koncentruje się na obsłudze średniozamożnych klientów oraz małych i mikro firm, w szczególności osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Bank ma także silną pozycję w obszarze sprzedaży pośredniej oraz ratalnej.

W tym roku Meritum będzie skupiać się przede wszystkim na rozwoju bankowości internetowej oraz usług dla małych i mikro firm. W najbliższym czasie Bank planuje uruchomić nową stronę internetową, za pośrednictwem której będzie m.in. prowadzić sprzedaż szerokiej gamy produktów bankowych, a także ubezpieczeń. Przygotowuje również projekt mobilnego banku Meritum.

– Rozwiązanie to ma umożliwić zaspokojenie większości potrzeb klientów związanych z zarządzaniem swoimi finansami przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych. Jednym z jego wyróżników będzie dostępność aplikacji niezależnie od jakości połączenia oraz możliwość zarządzania swoimi finansami za pomocą komend głosowych (naturalne polecenia, nie hasła) – mówi Piotr Gawron, członek zarządu Meritum Banku.

W zakresie usług dla firm Bank będzie rozbudowywać swoją ofertę przy zachowaniu podstawowego założenia, jakim jest uproszenie formalności do minimum i umożliwienie ich załatwienia za pośrednictwem Internetu. Ważnym krokiem w tym procesie było wprowadzenie pod koniec 2012 roku rozwiązania umożliwiającego – zarówno klientom indywidualnym jak i osobom prowadzącym działalność gospodarczą – otwieranie rachunków online. Dzięki zastosowaniu nowatorskiej metody weryfikacji danych klienta za pośrednictwem e-przelewu, w pełni funkcjonalny rachunek w Meritum Banku można otworzyć obecnie nawet w 15 minut.

Bank zamierza także utrzymać swoją silną pozycję rynkową w zakresie depozytów i planuje rozszerzać ofertę o nowe produkty inwestycyjne i oszczędnościowe, czego przykładem może być wprowadzona już polisolokata.

Kontynuowane są prace nad rozwojem projektu współpracy z siecią handlową Tesco. Obecnie Bank prowadzi punkty Tesco Finanse już w 68 hipermarketach. W tym roku planuje nadal zwiększać swoją obecność w punktach partnera, oferując te usługi w wybranych, mniejszych sklepach sieci. Prowadzony jest także pilotaż projektu rozszerzającego wachlarz usług dostępnych pod tym brandem.

Meritum Bank planuje również rozwój swojej sprzedaży i uruchomienie w 2013 roku 20 kolejnych placówek partnerskich. Na koniec 2012 roku Meritum miał 16 oddziałów własnych oraz 141 placówek partnerskich.

– Liczymy, że te inicjatywy pozwolą nam na dalsze, istotne zwiększenie skali działania, dzięki czemu w 2013 roku podwoimy ubiegłoroczny wynik finansowy – podsumowuje Piotr Urbańczyk.