Meritum Bank z pakietem usług dla Wspólnot Mieszkaniowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

meritumbank.250xMeritum Bank ICB SA wprowadza nowy pakiet usług zapewniających kompleksową obsługę finansów Wspólnot Mieszkaniowych i ich zarządców. W ramach rachunku Meritum Bez Granic, wspólnoty mogą korzystać z bezpłatnego prowadzenia dowolnej liczby kont, darmowych przelewów krajowych przez Internet oraz dostępu do lokat o podwyższonym oprocentowaniu. Otwarcie oraz obsługa rachunku i lokat odbywa się w 100% online, bez konieczności wizyty w placówce Banku.

Jak wynika z badań GUS, w Polsce działa ponad 120 tys. wspólnot mieszkaniowych. Każdej z nich trudno byłoby funkcjonować bez dostępu do rachunku bankowego, który znacząco ułatwia gospodarowanie budżetem, zarządzanie wpływami czy inwestowanie nadwyżek finansowych. Korzystanie z rachunku bankowego przez wspólnoty wynika nie tylko z wygody, ale także z konieczności – wspólnoty są ustawowo zobowiązane do posiadania i prowadzenia obrotu finansowego za pośrednictwem konta bankowego. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, Meritum Bank ICB SA przygotował specjalny pakiet usług dedykowany wspólnotom w ramach rachunku firmowego Meritum Bez Granic.

Wspólnoty mieszkaniowe oraz ich zarządcy korzystają z rachunku rozliczeniowego w kilku celach. Przede wszystkim, przyjmują wpływy od właścicieli lokali i regulują swoje zobowiązania. Stąd też ważnym kryterium wyboru banku dla wspólnoty będzie poziom kosztów prowadzenia rachunku i dokonywania przelewów. Klienci posiadający konto Meritum Bez Granic nie ponoszą żadnych kosztów związanych z prowadzeniem dowolnej liczby kont, ani realizacją zleceń w systemie. Wszystkie przelewy krajowe i zlecenia stałe, w tym zlecenia z harmonogramem płatności, wykonane w kanale internetowym są bezpłatne.

„Korzystne możliwości lokowania wolnych środków wspólnoty na rachunkach lub lokatach to kolejny aspekt brany pod uwagę przy wyborze konta, dlatego Meritum Bank proponuje wysokie oprocentowanie depozytów i bieżącego rachunku pozwalające na efektywne zarządzanie zgromadzonymi środkami” – mówi Marcin Kołakowski, Dyrektor Departamentu Bankowości Oddziałowej i Przedsiębiorstw w Meritum Banku.

W ramach oferowanego pakietu usług Meritum Bank oferuje progresywne oprocentowanie konta – nawet do 2,5% w skali roku oraz atrakcyjne oprocentowanie lokat terminowych dostępnych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej – nawet do 4,20% w skali roku. W ten sposób wspólnoty mogą na przykład przechowywać środki z funduszu remontowego, które na rachunku lub lokatach „pracują” na zysk wszystkich właścicieli w postaci odsetek. Posiadacze kont z dostępem do bankowości elektronicznej Meritum Banku mają również możliwość negocjowania oprocentowania swoich lokat online na indywidualnych warunkach.

Wygodne korzystanie z pakietu dla wspólnot w ramach Meritum Bez Granic zapewnia funkcjonalny dostęp do licznych usług bankowości online. Docenią go zwłaszcza zarządcy i administratorzy, którzy odpowiadają za większą liczbę wspólnot mieszkaniowych. Mogą oni w ramach jednego dostępu elektronicznego zarządzać wieloma kontami należącymi do różnych wspólnot, przy czym każda z nich traktowana jest jako odrębny klient posiadający swoje indywidualne zestawienie wszystkich produktów bankowych.

„Dbając o bezpieczeństwo powierzonych środków, zarząd lub administrator może przez Internet definiować osoby uprawnione do dysponowania poszczególnymi kontami w ramach tzw. karty uprawnień. Można również samodzielnie określać limity uprawnień dla poszczególnych osób np. dla księgowej czy członków wspólnoty.” – dodaje Marcin Kołakowski.

Funkcjonalność systemu bankowości elektronicznej umożliwia także administratorom eksport oraz import danych z systemów księgowych. W ten sposób osoby zarządzające wspólnotami mogą efektywnie sprawować funkcje kontrolne nad rozliczeniami przez 24 godziny na dobę bez konieczności kontaktu z Bankiem.

Źródło: Meritum Bank