Meritum Bank wyemitował obligacje o wartości 67 mln zł

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

meritum.bank.02.250x142Meritum Bank, w ramach Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych, wyemitował obligacje serii B o wartości 67 mln zł. Zainteresowanie emisją ze strony inwestorów było znacznie wyższe niż szacował Bank, który spodziewał się uplasować 30-50 mln zł.

Meritum Bank wyemitował 6.720 sztuk 8-letnich obligacji podporządkowanych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10.000 zł każda i terminie wykupu 29 kwietnia 2021 roku.   Oprocentowanie obligacji jest zmienne i ustalane jako WIBOR6M powiększony o marżę w wysokości 580 pb. W pierwszym okresie odsetkowym wynosi ono 8,98 proc..

– Wyniki drugiej w historii Meritum Banku emisji obligacji oceniamy bardzo pozytywnie. Zainteresowanie ze strony inwestorów było znacznie wyższe niż się spodziewaliśmy – powiedział Piotr Urbańczyk, Prezes Zarządu Meritum Banku. – To dla nas wyraz zaufania ze strony inwestorów i potwierdzenie, że wierzą oni w kierunek rozwoju Banku, jaki realizujemy. Ale to także zobowiązanie, by efektywnie wykorzystać powierzony nam kapitał – dodał.

Emisja miała charakter emisji niepublicznej, skierowanej do instytucji finansowych. 

Zamiarem Banku jest wprowadzenie obligacji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (Catalyst).

Meritum planuje także wystąpienie do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na zaklasyfikowanie środków pozyskanych z emisji obligacji do funduszy uzupełniających Banku. Zwiększona w ten sposób baza kapitałowa stanowić będzie fundament do dalszej realizacji wieloletnich planów Meritum Banku.

W maju ubiegłego roku Meritum Bank wyemitował obligacje o wartości 26 mln zł. Wówczas obligacje Banku były po raz pierwszy notowane na ASO Bond Spot prowadzonym przez Catalyst.