Marże polskich banków nieznacznie wzrosną

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

statystyka.slupki.01.400x268Agencja ratingowa Fitch Ratings prognozuje, że marże polskich banków w 2014 r. nieznacznie wzrosną, przy relatywnie niskiej szkodowości kredytów. Powinno to zrekompensować dodatkowe opłaty (składka na fundusz stabilizacyjny) i niższe przychody nieodsetkowe m.in. z prowizji interchange. Fitch ocenia, że banki stabilnie przetrwały presję stóp procentowych w 2013 r., marża odsetkowa netto spadła zaledwie o ok. 50 bps, a przychody o 7 proc.

Bank BPS poinformował, że ze względu na wymogi unijne w zakresie norm płynności i wypłacalności, Grupa BPS zamierza wdrożyć standardy zrzeszenia zintegrowanego. Nowe zasady sprawozdawczości pozwolą wypełnić wymogi ostrożnościowe w zakresie relacji aktywów płynnych do wpływów netto (LCR), wynikające z dyrektywy CRD IV. Nie ograniczy to rozwoju działalności biznesowej zrzeszonych banków, nadwyżki finansowe grupy obecnie wynoszą ok. 16 mld zł. Celem strategicznym Banku BPS jest wzrost współczynnika wypłacalności do 12 proc., co oznacza niższą niż w ostatnich latach dynamikę akcji kredytowej. Bank chce wspierać zrzeszenie w organizowaniu konsorcjów i zakłada wzrost kredytów konsorcjalnych do poziomu 1/3 swojego portfela.

Cały artykuł „Monitor spółdzielczy: luty 2014” znajdą Państwo w najnowszym numerze „Nowoczesnego Banku Spółdzielczego – 2014/02”