Marco Santos od 1 lipca ’24 będzie prezesem GFT Technologies

Marco Santos od 1 lipca ’24 będzie prezesem GFT Technologies
Marco Santos. Źródło: GFT
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Administracyjna GFT Technologies SE 26 marca br. mianowała Marco Santosa nowym CEO Grupy. 48-latek obejmie stanowisko 1 lipca 2024 roku i początkowo będzie kierować GFT jako współ-CEO wraz z Mariką Lulay do końca roku. Marika Lulay (61 l.) opuści Zarząd Grupy po wygaśnięciu jej kontraktu 31 grudnia 2024 r. Ponadto, Jochen Ruetz (56 l.), obecny CFO GFT, rozszerzy swoje obowiązki o funkcję zastępcy CEO od 1 stycznia 2025 r., poinformowała Firma.

Marco Santos zajmował stanowiska kierownicze w GFT od 2011 roku. Początkowo był Country Managerem GFT Brazil, a następnie kierował działalnością firmy w Ameryce Łacińskiej. W 2020 roku  przejął również odpowiedzialność za GFT USA i został powołany do Zarządu Grupy GFT.

W tym czasie nadzorował okres szybkiego rozwoju, zwłaszcza GFT Brazil. W 2023 r. awansował na stanowisko CEO GFT Americas, kierując operacjami w Ameryce Północnej i Łacińskiej.

Ulrich Dietz, przewodniczący Rady Administracyjnej GFT Technologies, powiedział: – Marco Santos jest gwarantem wzrostu i innowacji. Udowodnił to wielokrotnie podczas swojej kariery w GFT, zarówno w Ameryce Północnej, jak i Łacińskiej. Budował silne zespoły i otwierał nowe rynki. Konsekwentnie jako jeden z pierwszych wykorzystuje potencjał nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, z korzyścią dla GFT i naszych klientów.

– Chciałbym podziękować Radzie Administracyjnej za ich zaufanie i nie mogę się doczekać kształtowania przyszłości GFT Technologies jako CEO. Rozwój GFT w ostatnich latach pokazuje ogromny potencjał naszego silnego zespołu liczącego ponad 12 tys. talentów na 20 kluczowych rynkach. Nasz cel jest zatem jasny – kierujemy firmę w stronę zmieniającej się przyszłości – mówi Marco Santos.

Czytaj także: Jak GFT wspiera banki w ograniczaniu śladu węglowego?

GFT – zmiany w zarządzie

Rada Administracyjna powołała również Jochena Ruetza, CFO GFT, na stanowisko zastępcy CEO. Posiada on wieloletnie doświadczenie na rynku kapitałowym i w biznesie, a od 2003 r. pełni funkcję CFO GFT Technologies SE.

Rada Administracyjna ponownie przedłużyła umowę Jochena Ruetza do 31 grudnia 2029 r.

– Przez ostatnie dwie dekady Jochen Ruetz był kluczową postacią przyczyniającą się do sukcesu i profesjonalizmu GFT. Jego solidna wiedza finansowa, umiejętności przywódcze i zdolność strategicznego przewidywania są fundamentalne dla nowej ery wzrostu. Jest on zatem predestynowany do objęcia stanowiska zastępcy CEO – mówi Ulrich Dietz

– Cieszę się, że Marco i Jochen będą nadal wspólnie rozwijać GFT. Od wielu lat współpracuję z nimi ściśle i z zaufaniem, dlatego wiem, że obaj żyją wartościami GFT i kultywują styl zarządzania, który zmotywuje nasze zespoły na całym świecie do osiągnięcia nowych szczytów wydajności – mówi Marika Lulay.

Patrząc wstecz na kadencję Mariki Lulay i przyszłość GFT, Ulrich Dietz powiedział:

– Marika Lulay kształtowała GFT przez ponad 20 lat, najpierw jako COO, a następnie jako CEO. Wraz z naszym zespołem rozwinęła GFT w firmę, która zajmuje wiodącą i uznaną pozycję na całym świecie. Niezwykle udana ekspansja międzynarodowa jest w dużej mierze zasługą strategii Mariki Lulay. Rada Administracyjna pragnie podziękować jej za jej bezwarunkowe zaangażowanie. Ustanowiła ona wysokie standardy dla swoich następców.

Wraz z Marco Santosem i Jochenem Ruetzem znaleźliśmy doskonały plan sukcesji, który podkreśla ciągłość i nasze ambicje dalszego wzrostu. Jestem pewien, że GFT będzie nadal pomyślnie rozwijać się z nowym zespołem – podkreślił.

Czytaj także: Raport Specjalny | Trendy Bankowości 2024 – GFT | Kolejny krok w ewolucji AI

Marco Santos – biografia

Marco Santos dołączył do GFT w 2011 roku. Początkowo pełnił funkcję Country Managera GFT Brazil, a następnie kierował działalnością GFT w Ameryce Łacińskiej. W 2020 r. przejął również odpowiedzialność za GFT USA i został powołany do Zarządu Grupy GFT. W 2023 r. awansował na stanowisko CEO w GFT Americas, kierując operacjami w Ameryce Północnej i Łacińskiej.

Posiada dogłębną wiedzę na temat sztucznej inteligencji, platform cyfrowych nowej generacji, modernizacji chmury, zarządzania, usług profesjonalnych i obsługi klienta. Jego doświadczenie obejmuje wiele sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem usług finansowych i produkcji.

Dzięki ponad 28-letniemu doświadczeniu w sektorze technologicznym, od momentu dołączenia do GFT w 2011 r., Santos pomógł przekształcić cyfrowe wizje klientów w namacalną rzeczywistość – a  tym samym rozszerzyć działalność firmy w Ameryce Północnej i Łacińskiej. Na przykład w swojej poprzedniej roli szefa GFT w Brazylii był odpowiedzialny za rozpoczęcie działalności na tym rynku i znaczące powiększenie zespołu.

Przed dołączeniem do GFT, Santos zajmował stanowiska kierownicze w międzynarodowych i krajowych firmach, takich jak TATA Consultancy Services, Oracle, CPM Capgemini i Organic Inc.

Santos jest zwolennikiem wywierania wpływu na społeczeństwo poprzez włączanie osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w obszary STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka).

Marco posiada licencjat z informatyki, który uzyskał na Universidade de São Paulo (USP), MBA w biznesie międzynarodowym na FIA-USP (Brazylia) oraz wiele specjalizacji w Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Illinois i Singularity University.

Dr Jochen Ruetz – biografia

Jochen Ruetz, CFO GFT,  zastępca CEO.

Od sierpnia 2003 r. dr Jochen Ruetz pełni funkcję CFO GFT, początkowo jako członek Zarządu GFT Technologies AG, a od czasu zmiany formy prawnej na GFT Technologies SE w sierpniu 2015 roku – jako Dyrektor Zarządzający i członek Rady Administracyjnej.

Jest odpowiedzialny za finanse, IT, zasoby ludzkie, dział prawny, zakupy, audyt, relacje inwestorskie oraz fuzje i przejęcia.

Przed dołączeniem do GFT we wrześniu 2003 r. dr Jochen Ruetz przez trzy lata pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego STRABAG BRVZ Bau-, Rechen- und Verwaltungszentrum GmbH, skupiając wszystkie działania handlowe grupy STRABAG.  Na tym stanowisku był odpowiedzialny za grupowe i projektowe zarządzanie rachunkowością, księgowość, administrację informacji, finanse oraz fuzje i przejęcia. Wcześniej był odpowiedzialny za rachunkowość zarządczą grupy w STRABAG AG. Doktor rozpoczął swoją karierę w dziale rozwoju korporacyjnego w Deutsche Bank AG w 1993 r.

Dr Jochen Ruetz ukończył administrację biznesową na Uniwersytecie w Ratyzbonie w 1994 r. W 1997 r. uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie w Kolonii w ramach studiów niestacjonarnych.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Technologie – GFT | Księga Główna (General Ledger) jako wyzwanie podczas modernizacji systemu centralnego banku

Źródło: GFT Group