Marcin Kowalczyk jest nowym prezesem Grupy Azoty Puławy

Marcin Kowalczyk jest nowym prezesem Grupy Azoty Puławy
Źródło: Grupa Azoty Puławy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy powołała Marcina Kowalczyka na prezesa Spółki - podała Grupa w komunikacie.

Marcin Kowalczyk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, a także studia podyplomowe z zakresu audytu, kontroli zarządczej i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej  w Warszawie. Posiada dyplom MBA Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie, czytamy na stronie internetowej Spółki.

Marcin Kowalczyk legitymuje się bogatą ścieżką zawodową, obejmującą pracę w administracji publicznej, jak w spółkach prawa handlowego. Pełnił funkcję zastępcy prezesa Agencji Mienia Wojskowego („AMW”), a wcześniej zasiadał w Radzie Nadzorczej AMW. Pracował na stanowisku menadżerskim w PGE Energia Odnawialna S.A. W latach 2018-2020 był wiceprezesem Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego sp. z o.o. Od maja 2020 roku związany był z PGE Dystrybucja S.A. najpierw jako Wiceprezes Zarządu, a od września 2020 roku jako Prezes Zarządu spółki. W ostatnim czasie pracował w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Pełnił funkcje Członka Rady Nadzorczej PKP Cargo S.A. oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Aktualnie od lipca 2022 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej PZU Życie S.A

Od 10 lutego 2023 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A.

Rada nadzorcza Grupy Azoty Puławy powołała także Pawła Brydę na wiceprezesa Spółki.

Paweł Bryda, radca prawny, rzecznik patentowy, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Na Uniwersytecie Warszawskim ukończył również studia podyplomowe „Prawo Własności Przemysłowej”, czytamy w informacji na stronie internetowej Spółki.

W okresie od maja 2020 roku do lutego 2023 roku związany był z PGE Dystrybucja S.A. jako dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego, a ostatnio dyrektor Biura Zarządu. W PGE Dystrybucja S.A. pełnił również funkcję Inspektora do spraw zgodności oraz był przedstawicielem spółki w Komisji Dialogu Społecznego. W latach 2016-2020 pełnił funkcje w organach zarządczych spółek prawa handlowego: jako członek zarządu Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A., prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o., a wcześniej prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

Paweł Bryda posiada również wieloletnie doświadczenie w pracy w organach administracji rządowej. W latach 2005-2016 był pracownikiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w którym przeszedł ścieżkę kariery począwszy od referendarza, poprzez stanowiska specjalistyczne i samodzielne, a skończywszy na naczelniku Wydziału Handlu i Usług.

Jest autorem wielu stanowisk i interpretacji przepisów prawa, przygotowywał projekty krajowych aktów prawnych, brał również udział w pracach nad dyrektywami unijnymi. W latach 2011-2018 prowadził szkolenia praktyczne dla przedsiębiorców, jak również wykłady z prawa ochrony konsumentów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Pełnił funkcje w radach nadzorczych m.in. PT-U ETRA Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A., Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach. Aktualnie od sierpnia 2022 roku jest członkiem rady nadzorczej Jelcz Sp. z o.o.

Na dzień 30 września 2022 roku w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna wchodzą Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jako Jednostka Dominująca oraz 7 podmiotów zależnych bezpośrednio.

Ponadto Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jest powiązana kapitałowo z następującymi spółkami:

  • Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, udział w kapitale zakładowym 50,00% (wspólne przedsięwzięcie),
  • Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, udział w kapitale zakładowym 20,00%.
Źródło: PAP BIZNES, Grupa Azoty Puławy