Marcin Dyl partnerem Kancelarii Królikowski Marczuk Dyl Adwokaci i Radcowie Prawni

Marcin Dyl partnerem Kancelarii Królikowski Marczuk Dyl Adwokaci i Radcowie Prawni
Marcin Dyl Fot. Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
1 stycznia 2020 r. prof. UW dr hab. Marcin Dyl dołączył do kancelarii Królikowski Marczuk Dyl Adwokaci i Radcowie Prawni w charakterze jej partnera.
#MarcinDyl dołączył do kancelarii Królikowski Marczuk Dyl Adwokaci i Radcowie Prawni w charakterze jej partnera

Profesor Dyl jest praktykiem rynku kapitałowego oraz uznanym autorytetem akademickim w obszarze prawa administracyjnego i jego procedur, jak również problematyki rynku zarządzania aktywami.
W ramach Kancelarii pokieruje zespołem postępowań administracyjnych rynku kapitałowego.

Kancelaria Królikowski Marczuk Dyl specjalizuje się w doradztwie na rzecz przedsiębiorców w obrocie gospodarczym oraz mitygacji ryzyk gospodarczych wynikających ze stale zmieniającego się otoczenia prawnego. Kancelaria reprezentuje strony w postępowaniach administracyjnych, klientów w sporach korporacyjnych, doradza w transakcjach fuzji i przejęć, jak również w zakresie compliance.

Zespół Kancelarii Królikowski Marczuk Dyl tworzy grono eksperckie z doświadczeniem w różnych gałęziach prawa, ekonomii, finansów czy rachunkowości przedsiębiorstw.

– Nasz zespół został zbudowany wokół wiodących autorytetów w środowisku prawniczym, posiadających uznanie i renomę rynkową oraz legitymujących się dorobkiem naukowym. Prof. Dyl z jego wieloletnim doświadczeniem, wyczuciem i rozumieniem potrzeb biznesu, umocni i dopełni pozycję Kancelarii w rozległym obszarze prawa administracyjnego, w szczególności w zakresie problematyki funkcjonowania firm inwestycyjnych na rynku kapitałowym – mówi Marcin Marczuk partner zarządzający KMD.legal.

Dotychczasowa kariera zawodowa

Prof. Marcin Dyl po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego związał swoją drogę zawodową z rynkiem kapitałowym. W 1994 r. rozpoczął pracę w Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: KNF), by po 11 latach zrezygnować ze stanowiska Dyrektora Departamentu Prawnego KPWiG na rzecz Prezesa Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (2005-2019). Równolegle prowadzi pracę naukowo – dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prof. Marcin Dyl w przeszłości był m.in. członkiem rady nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA czy KGHM Polska Miedź SA z siedzibą w Lubinie. Obecnie należy do Europejskiego Instytutu Prawa (ELI), prestiżowej organizacji zrzeszającej najlepszych europejskich prawników. Od 2018 r. jest członkiem Rady Legislacyjnej przy Premierze RP, organu opiniodawczo-doradczego Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w sprawach dotyczących systemu prawa. Prywatnie jego pasją są brydż oraz szachy.

– Ogromnie cieszę się na rozpoczęcie współpracy z tak doświadczonym zespołem Kancelarii. Będzie to jednocześnie otwarcie nowego rozdziału w moim życiu zawodowym, gdzie mam nadzieję wykorzystać dotychczasowe doświadczenie uzyskane przez wiele lat działalności na pograniczu biznesu, instytucji regulacyjnych i nadzorczych oraz praktyki uniwersyteckiej. W ostatnim czasie przepisy regulujące działalność spółek publicznych i firm inwestycyjnych uległy znaczącym zmianom. Fundusze inwestycyjne z jednej strony stanęły przed ogromnymi wyzwaniami regulacyjnymi, z drugiej otrzymały możliwość zarządzania środkami zgromadzonymi w ramach PPK, gdzie w pierwszej fazie wdrożenia zdominowały ten rynek zarówno pod względem liczby zawartych umów, jak i pod względem wartości planowanych wpłat. Będąc prezesem IZFiA miałem możliwość na bieżąco monitorować pojawiające się jednocześnie zagrożenia i szanse. Myślę, że zmiana miejsca w strukturze aktywności zawodowej pozwoli mi aktywniej wspierać podmioty rynku kapitałowego, skupiając się na zindywidualizowanych potrzebach konkretnego klienta – mówi prof. Marcin Dyl.

Marcin Dyl 10 grudnia 2019 roku w uznaniu zasług i zdobytego autorytetu na rynku kapitałowym, podczas Walnego Zgromadzenia Członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami został mianowany Honorowym Prezesem Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Źródło: Kancelaria Królikowski Marczuk Dyl Adwokaci i Radcowie Prawni