Maciej Fedyna nowym prezesem zarządu Generali w Polsce

Maciej Fedyna nowym prezesem zarządu Generali w Polsce
Maciej Fedyna Fort. Generali
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podczas piątkowego posiedzenia Rady Nadzorczej Maciej Fedyna został wybrany na nowego Prezesa Zarządu spółek ubezpieczeniowych Generali Polska z dniem 1 lipca 2020 r. Decyzja Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Maciej Fedyna, dotychczasowy Członek Zarządu odpowiedzialny za finanse w Generali Polska, zastąpi Andreę Simoncellego, który został powołany na nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Generali T.U. S.A., Generali Życie T.U. S.A i Generali Finance Sp. z o.o.
Maciej Fedyna, dotychczasowy członek zarządu odpowiedzialny za finanse w Generali Polska, zastąpi Andreę Simoncellego #Generali

Luciano Cirinà, Dyrektor Regionalny Austrii, Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji oraz dotychczasowy przewodniczący Rady Nadzorczej Generali w Polsce, powiedział: „Dziękuję Andrei Simoncellemu za jego zaangażowanie w przekształcenie Generali Polska w odnoszącą sukcesy firmę. Przez ostatnie pięć lat umacniał on pozycję rynkową Generali i uczynił z niej zdrową oraz rentowną firmę o bardzo wysokim współczynniku wypłacalności. Generali w Polsce nie tylko rozwijało się organicznie, ale także przejęło spółki Concordia Polska oraz weszło na rynek zarządzania aktywami, przejmując Union Investment, obecnie Generali Investments TFI. Andrea Simoncelli zbudował znakomity zespół profesjonalistów, którzy są gwarancją kontynuacji rozwoju Generali w Polsce. Gratuluję Maciejowi Fedynie objęcia tej ważnej funkcji i życzę mu powodzenia w nowej roli. Gratuluję również wszystkim Członkom Zarządu doskonałych wyników osiągniętych w ostatnich latach”.

1 lipca 2020 r. Maciej Fedyna obejmie obowiązki Prezesa Zarządu trzech spółek: Generali T.U. S.A., Generali Życie T.U. S.A. i Generali Finance Sp. z o.o.. W spółce życiowej i majątkowej objęcie stanowiska Prezesa Zarządu wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Maciej Fedyna jest także Prezesem Zarządu Concordii Polska T.U. S.A.

Andrea Simoncelli, nowy Przewodniczący Rady Nadzorczej Generali w Polsce, podkreśla: „Bardzo się cieszę, że tę funkcję powierzono osobie związanej z Generali Polska od 10 lat. Jestem pewien, że Maciej, wspierany przez innych członków zarządu, poradzi sobie z nową rolą i będzie kontynuował wzrost Generali w Polsce. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować akcjonariuszom, szczególnie Luciano Cirinà, członkom EXCO i wszystkim pracownikom Generali Polska za zaufanie w ciągu tych lat, na kontynuację którego liczę w nowej roli”.

Maciej Fedyna, nowy Prezes Zarządu spółek Generali Polska, dodał: „Bardzo doceniam zaufanie jakim obdarzyła mnie Rada Nadzorcza i akcjonariusze Generali Polska, powierzając mi tę odpowiedzialną funkcję. Liczę na dalsze zaangażowanie wszystkich pracowników Generali Polska w kontynuację wzrostu naszej firmy”.

Doświadczenie zawodowe

Maciej Fedyna jest związany z Generali Polska od marca 2011 r. Zaczynał pracę jako Dyrektor Departamentu Controllingu, a  w 2014 r. objął stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar finansów. W listopadzie 2018 r. został jednocześnie Prezesem Zarządu Concordia Capital S.A. i Concordia Polska TUW – obecnie Concordia Polska T.U. S.A. Od tego czasu Concordia Polska stale się rozwija i osiąga bardzo dobre wyniki w swojej działalności, jednocześnie koncentrując się na integracji z Generali Polska. Efektem tego jest pełne prawne połączenie operacyjne Concordia Życie z Generali Życie, które zostało zakończone w ciągu jedenastu miesięcy od przejęcia oraz pierwsza w historii demutualizacja na polskim rynku, czyli przekształcenie Concordia Polska TUW w Concordia Polska T.U. S.A.

W związku z wyborem Macieja Fedyny na stanowisko Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza postanowiła powołać z dniem 1 lipca 2020 r. Roberta Sagałę, Dyrektora Departamentu Aktuariatu Finansowego i Reasekuracji w Generali, na nowego Członka Zarządu, odpowiedzialnego za finanse w spółkach Generali Polska. Robert Sagała pracuje w Grupie Generali w Polsce od października 2008 roku i od samego początku jego kariera zawodowa rozwijała się w obszarze aktuarialnym. W listopadzie 2014 r. objął funkcję Głównego Aktuariusza w Generali T.U. S.A. i Generali Życie T.U. S.A. nadzorującego funkcję aktuarialną. Jego doświadczenie aktuarialne jest ważne dla zapewnienia lepszego zrozumienia rosnącej złożoności działalności ubezpieczeniowej.

Z dniem 1 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza powołała Rajmunda Rusieckiego na członka zarządu Generali T.U. S.A. w celu nadzorowania przez niego integracji sieci sprzedaży Concordia Polska T.U. S.A. i Generali T.U. S.A., a także kanału bancassurance. Rajmund Rusiecki jest związany z Grupą Generali w Polsce od września 2011 r., a od kwietnia 2014 r. pełni funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za sprzedaż w Generali Życie T.U. S.A. Od listopada 2018 r. jest również członkiem zarządu odpowiedzialnym za sprzedaż w Concordii.

Jednocześnie Gregor Pilgram odchodzi z Rady Nadzorczej Generali Polska.

Składy Rad Nadzorczych i Zarządów Generali PTE S.A. i Generali Investments TFI S.A. pozostają bez zmian.

Źródło: Generali Polska