„Lwy Parkietu II” – nowa lokata strukturyzowana w ofercie mBanku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

brebank.250xRozpoczął się okres subskrypcji nowej lokaty strukturyzowanej mBanku. Jej instrumentem bazowym jest kontrakt terminowy na indeks WIG20 o najbliższym terminie wygaśnięcia. Dwunastomiesięczna lokata to gwarancja odzyskania zainwestowanych pieniędzy, bez względu na  kurs kontraktów oraz szansa na zysk sięgający 6,5 proc.

– Kontrakt terminowy na indeks WIG20 już raz przyniósł naszym klientom wysoki zysk i jest bardzo prawdopodobne, że w obecnej sytuacji na rynku, scenariusz ten powtórzy się – mówi Marcin Konkel, Wicedyrektor Departamentu Produktów Oszczędnościowych i Inwestycyjnych w mBanku i MultiBanku.

Strategia lokaty strukturyzowanej „Lwy Parkietu II” zakłada wzrost cen kontraktów terminowych na WIG20 w perspektywie najbliższego roku. Zysk z lokaty uzależniony jest od wartości aktywa bazowego zanotowanej na dwa dni robocze przed zakończeniem inwestycji. Przykładowo, jeżeli 13 października 2014 roku wartość instrumentu bazowego znajdzie się w przedziale 107,5 proc. – 117,5 proc. wartości instrumentu bazowego z 15 października tego roku, wówczas oprocentowanie lokaty wyniesie 6,50 proc. w skali roku.

– Argumentami przemawiającymi za prognozowanym przez nas scenariuszem są m.in. takie czynniki jak: prawdopodobny wzrost popytu na akcje wynikający z obniżającej się wraz ze stopami procentowymi atrakcyjności tradycyjnych lokat bankowych, ożywienie w realnej gospodarce w Polsce i na świecie – mówi Marcin Konkel. – Istotny wpływ na wzrost cen kontraktów terminowych na WIG20 może mieć także ustabilizowanie się sytuacji na polskim rynku w obszarze OFE, dzięki decyzji rządu zakładającej pozostawienie w nim części akcyjnej  – dodaje.

Najniższa kwota, jaką klient może zainwestować w lokatę strukturyzowaną „Lwy Parkietu II” to tysiąc złotych. Cały kapitał jest objęty gwarancją, co oznacza, że nawet jeżeli kontrakty na WIG20 stracą na wartości klient odzyska kwotę jaką zainwestował w lokatę. Aby ją założyć wystarczy posiadać bezpłatne konta w mBanku. Po zalogowaniu do systemu transakcyjnego należy wybrać opcję „otwórz lokatę strukturyzowaną” w zakładce „inwestycje”. Subskrypcja lokaty potrwa do 14 października 2013 roku.

Warto dodać, że „Giełdowa dwudziestka II” – lokata strukturyzowana mBanku, której aktywem bazowym, podobnie jak w przypadku „Lwów Parkietu II”, był kontrakt terminowy na WIG20, przyniosła inwestorom wysoki, aż 12 proc. zysk. Okres tej inwestycji zakończył się w sierpniu wynikami zgodnymi z przewidywaniami analityków.

Źródło: BRE Bank SA