Luka w VAT w Polsce zmalała do 13,8 mld zł w 2018 r. Tak szybkiego spadku nie było w żadnym innym kraju UE

Luka w VAT w Polsce zmalała do 13,8 mld zł w 2018 r. Tak szybkiego spadku nie było w żadnym innym kraju UE
Fot. stock.adobe.com/whitelook
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Luka w VAT w Polsce spadła z 14,7% w 2017 r. do 7,2% w 2018 r., według szybkich szacunków CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. To oznacza, że w ciągu dwóch lat luka zmniejszyła się z 36,9 mld zł w 2016 r. do 13,8 mld zł w 2018 r. (spadek o 13,6 punktu procentowego), podało CASE.

Luka w #VAT w Polsce spadła z 14,7% w 2017 r. do 7,2% w 2018 r., według szybkich szacunków #CASE #podatki

CASE od 2012 roku liczy lukę w VAT na zlecenie Komisji Europejskiej.

„Tak szybki spadek luki nie był obserwowany w żadnym kraju UE w ostatnich latach, a luka w VAT zmalała w Polsce do poziomu notowanego w 2016 roku w Austrii, Danii czy Finlandii. Wyższa ściągalność VAT w Polsce jest wyraźnie związana ze wzrostem dyscypliny płacenia podatków i spadkiem skali wyłudzeń. Systemy informatyczne wdrożone przez MF miały w tym niewątpliwe zasługi. Optymistyczne dane dotyczące dochodów i zwrotów VAT wskazują na sukces, ale również pokazują, że dużym wyzwaniem będzie dalsza szybka poprawa ściągalności VAT” – powiedział Grzegorz Poniatowski, dyrektor naukowy ds. polityki fiskalnej w CASE i kierownik zespołu przygotowującego raport na zlecenie KE, cytowany w komunikacie.

Pełne szacunki luki opublikuje KE

„Nasze szacunki oparliśmy na danych GUS, Ministerstwa Finansów oraz pełnych szacunkach luki w VAT z 2016 r., które opracowaliśmy dla Komisji Europejskiej, a także na założeniu stałej efektywnej stopy podatkowej w okresie 2016-2018. Pełne szacunki luki będę opublikowane przez KE w późniejszym terminie” – zastrzegło CASE.

Luka w VAT to różnica między zobowiązaniami z tytułu VAT, a tym co rzeczywiście wpływa do budżetu państwa. W skład luki wchodzi szereg zjawisk, w tym unikanie opodatkowania, uchylanie się od płacenia podatków oraz nadużycia, które w ostatnich latach w Unii Europejskie przybrały formę tzw. karuzeli VAT-owskich, wykorzystujących ciąg powiązanych podmiotów, firmy słupy i opodatkowanie stawką zerową handlu wewnątrzwspólnotowego, wyjaśniono w informacji.

Unijna luka zmalała o ponad 10 mld euro

Z ubiegłorocznego raportu, który dotyczył luki w 2016 r., wynika, iż 22 kraje UE, w tym Polska, zmniejszyły lukę.

„Unijna luka zmalała o ponad 10 mld euro w porównaniu do 2015 r. i o ponad 20 mld euro w stosunku do 2012 r. W ujęciu procentowym oznacza to spadek luki z 13,2% w 2015 r. do 12,3% w 2016 r. Jest to najlepszy wynik od 2012 r. W przypadku Polski luka VAT w 2016 r. zmniejszyła się o 3,5 punktu procentowego w porównaniu do 2015 r., co stanowiło 5,5 mld zł” – podsumowano w materiale.

Źródło: ISBnews