Ludzie i pieniądze: Portfelowe gwarancje mikrokredytów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

cip.01.100xFinansowanie mikroprzedsiębiorstw to kolejny obszar działalności bankowej wspierany w ramach komponentu "Instrumenty Finansowe dla MŚP" Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP). Gwarantem budowanych przez banki portfeli mikrokredytów będzie Europejski Fundusz Inwestycyjny.

Magdalena Małachowska
Ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Komponent: Instrumenty Finansowe dla MŚP

Banki mogą skorzystać z tej formy wsparcia w ramach Instrumentu SMEG – Systemu poręczeń dla MŚP (SME Guarantee Facility), dostępnego w komponencie „Instrumenty Finansowe dla MŚP” Programu CIP. Mechanizmy pozwalające na aktywniejsze finansowanie mikroprzedsiębiorstw, także tych dopiero rozpoczynających działalność, zawiera opcja „Gwarancje mikrokredytów”.

Głównym celem programu jest zachęcenie i wsparcie banków do finansowania mikroprzedsiębiorców pożyczkami nieprzekraczającymi 25 000 euro.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), działając w imieniu Komisji Europejskiej, ułatwił bezpieczniejsze finansowanie tego typu firm, udostępniając instytucjom finansowym gwarancje dla budowanych przez nie portfeli mikrokredytów. W ten sposób została zabezpieczona część ryzyka ponoszonego przez banki związana z transakcjami zawieranymi z małymi firmami.

Informacji w zakresie „Instrumentów Finansowych dla MŚP” Programu CIP udziela:

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI