Lokaty z gwarancją w Meritum Banku – teraz na 3, 6 i 12 miesięcy!

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

meritumbank.250xMeritum Bank kolejny raz rozszerzył ofertę lokat z gwarantowanym oprocentowaniem. Oprócz oferowanych wcześniej depozytów na 6 i 12 miesięcy, teraz Bank oferuje także 3-miesięczną lokatę z dzienną kapitalizacją i gwarancją zysku.

Rosnące zainteresowanie klientów i ich oczekiwania dotyczące wysokiego i gwarantowanego oprocentowania skłoniły Meritum Bank do uzupełnienia oferty o lokaty 3-miesięczne.

„Wydaje się przesądzone, że w ciągu najbliższych miesięcy zmienią się przepisy Ordynacji podatkowej i od lokat z dzienną kapitalizacją będzie odprowadzany tzw. podatek Belki. Klienci są świadomi nadchodzących zmian, co przekłada się na zwiększone zainteresowanie ofertą Meritum. Nasz Bank zdecydował się zrekompensować klientom stratę wynikającą z konieczności zapłacenia podatku. Gwarancja do lokat z dzienną kapitalizacją oznacza tyle, że jeśli zmienią się przepisy, podatek zostanie odprowadzony, ale Bank z własnych środków wyrówna klientom tę stratę. Jest to świadoma i przemyślana decyzja Meritum Banku. Jesteśmy przygotowani finansowo na realizację tego zobowiązania” – mówi Piotr Stankiewicz, Kierownik ds. Produktów Depozytowych i Lokacyjnych Meritum Banku.

Lokaty z gwarancją są dostępne zarówno dla osób będących już klientami Meritum Banku, jak i dla tych, którzy do tej pory nie korzystali z jego usług. Depozyty można założyć przez Internet korzystając z formularza dostępnego na www.meritumbank.pl, a także w systemie bankowości elektronicznej lub w dowolnej placówce Meritum Banku. Każdy klient może założyć dowolną liczbę lokat. Oprocentowanie wszystkich depozytów z gwarancją jest takie samo zarówno dla obecnych jak i nowych klientów.

111205.meritum.450x

*Szczegółowe wyjaśnienie gwarancji:
Jeżeli w czasie trwania okresu umownego lokaty na 3,6 lub 12 miesięcy dojdzie do zmiany przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, dotyczących zasad zaokrąglania podstawy opodatkowania i podatku należnego, naliczanego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegającej na przyjęciu metody zaokrąglania do pełnych groszy w miejsce dotychczas stosowanej metody zaokrąglania do pełnych złotych i zmiany te będą miały zastosowanie do lokaty zakładanej przez Klienta, wówczas Bank od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów dokona zmiany oprocentowania nominalnego lokat z 5,15% do wysokości 6,40% dla lokat na 3 miesiące, z 5,51% do wysokości 6,90% dla lokat na 6 miesięcy oraz z 5,13% na 6,50% dla lokat na 12 miesięcy.