Lokata strukturyzowana oparta na koszyku spółek motoryzacyjnych

Lokata strukturyzowana oparta na koszyku spółek motoryzacyjnych
PKO Bank Polski - Logo (źródło: PKO BP S.A.)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
PKO Bank Polski wzbogaca ofertę o lokatę strukturyzowaną, w której wartość odsetek jest uzależniona od cen akcji największych światowych spółek motoryzacyjnych: Volkswagen, Hyundai, BMW i Toyota. Zysk na koniec okresu będzie średnią ze stóp zwrotu spółek wchodzących w skład koszyka. Oczekiwana wartość maksymalnego potencjalnego zysku wynosi 32 proc. w skali 3 lat, przy pełnej ochronie zainwestowanego kapitału, w dniu zakończenia inwestycji.

Najnowsza, trzyletnia lokata strukturyzowana jest produktem o stosunkowo prostej konstrukcji, opartym na koszyku akcji 4 światowych producentów samochodów osobowych, których akcje notowane są na światowych giełdach. Zysk z lokaty uzależniony jest od kształtowania się wartości akcji tych spółek i będzie stanowić średnią ze stóp zwrotu, jednak nie więcej niż zakładany maksymalny poziom zysku 32 proc. w skali 3 lat, przy czym wartość maksymalnego potencjalnego zysku będzie ustalona po zakończeniu okresu subskrypcji i będzie zawierała się w przedziale od 25 do 40 proc. w skali 3 lat.

Zgodnie z założeniami:

  • jeżeli średnia ze stóp zwrotu 4 spółek motoryzacyjnych będzie równa lub wyższa od 32 proc., to klient otrzyma zwrot 100 proc. zainwestowanych w lokatę strukturyzowaną środków pieniężnych oraz odsetki za okres umowny w wysokości 32 proc. w skali 3 lat,
  • jeżeli średnia ze stóp zwrotu 4 spółek motoryzacyjnych będzie wyższa od 0 proc. i niższa od 32 proc., to klient otrzyma zwrot 100 proc. zainwestowanych w lokatę strukturyzowaną środków pieniężnych oraz odsetki za okres umowny w wysokości równej średniej ze stóp zwrotu z 4 spółek motoryzacyjnych w skali 3 lat,
  • jeżeli średnia ze stóp zwrotu 4 spółek motoryzacyjnych będzie równa lub niższa od 0 proc., to klient otrzyma zwrot 100 proc. zainwestowanych w lokatę strukturyzowaną środków pieniężnych bez dodatkowego zysku.

PKO Bank Polski już od dłuższego czasu oferuje klientom produkty strukturyzowane. Oferta Banku charakteryzuje się pełną ochroną kapitału, produkty oparte są o znane aktywa i mają łatwą do zrozumienia konstrukcję.

Bank od 2009 r, regularnie oferuje produkty strukturyzowane, a jego udział w sprzedaży rośnie. Ubiegły rok był do tej pory najlepszym pod względem sprzedanego wolumenu, oczekujemy także, iż wyniki w 2012 r. będą jeszcze wyższe – podkreśla Adam Frankowski, dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych.

Najnowsza lokata jest produktem stosunkowo łatwo dostępnym – minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł. Z oferty skorzystać można do 9 listopada 2012 r.

Więcej informacji na temat produktu i ryzyka związanego z inwestowaniem znajduje się na stronie www.pkobp.pl.

Źródło: PKO Bank Polski