Lokata PKO Pierwszy Kapitał – oszczędności na dobry start

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pko.bp.sko.250xPKO Bank Polski oferuje lokatę PKO Pierwszy Kapitał przygotowaną z myślą o rodzicach dzieci w wieku od 0 do 12 lat. Lokata jest uzupełnieniem oferty PKO Junior, w ramach której ze swojego konta internetowego korzysta już 45 tysięcy dzieci poniżej 13. roku życia. PKO Konto Dziecka w ofercie PKO Junior można już otworzyć z poziomu bankowości elektronicznej iPKO lub w procesie kurierskim, bez konieczności wizyty w oddziale.

Lokata PKO Pierwszy Kapitał pozwala na długoterminowe, 12-letnie oszczędzanie środków z myślą o zabezpieczeniu finansowym dzieci w przyszłości. Cel oszczędzania jest dowolny i zależy wyłącznie od rodzica – zgromadzone środki można przeznaczyć na przykład na studia, pierwszy samochód czy wkład własny na mieszkanie dla dziecka.

W ramach produktu zostało przygotowanych 5 programów oszczędzania, które różnią się wysokością comiesięcznych dopłat. Im wyższy program oszczędzania, tym większa premia odsetkowa. Z chwilą otwarcia rachunku lokaty PKO Pierwszy Kapitał, posiadacz deklaruje wnoszenie systematycznych comiesięcznych wpłat w formie bezpłatnego zlecenia stałego – w wysokości zgodnej z wybranym programem oszczędzania:

131022.pko.01.550x

Środki pieniężne gromadzone na lokacie są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Podstawą naliczenia odsetek jest stawka referencyjna WIBOR 3M, zaś zmiana oprocentowania będzie następowała co kwartał kalendarzowy. Warunkiem uzyskania premii odsetkowej jest zgromadzenie na koniec każdego miesiąca oszczędzania salda wymaganego dla danego programu oszczędzania. Pierwsza kapitalizacja odsetek nastąpi po 24 miesiącach, kolejne będą następować co pół roku. W każdym miesiącu oszczędzania można dokonać maksymalnie dwóch dopłat do lokaty w wysokości zgodnej z wybranym programem oszczędzania. Jeden klient może otworzyć maksymalnie 5 rachunków lokaty PKO Pierwszy Kapitał – po jednym z każdego programu oszczędzania.

W lipcu 2013 roku PKO Bank Polski wdrożył ofertę PKO Junior – jeden z pierwszych na świecie serwisów bankowości internetowej dla najmłodszych i zarazem kompleksowy program edukacji finansowej. W ramach tej oferty dzieci poniżej 13. roku życia mogą teraz poprzez swoje osobiste konta internetowe otrzymywać kieszonkowe, inicjować przelewy, doładowywać telefon komórkowy, oszczędzać na określone cele czy podejmować i realizować wyzwania stawiane przez rodziców. Dziecko uczy się pod nadzorem rodzica świadomie zarządzać budżetem, oszczędzać oraz zdobywa praktyczną umiejętność obsługi konta bankowego.

Obecnie swoje pierwsze konto internetowe w ramach oferty PKO Junior ma już ponad 45 tysięcy dzieci poniżej 13. roku życia. PKO Konto Dziecka w ofercie PKO Junior można już otworzyć bez konieczności wizyty w oddziale: z poziomu bankowości elektronicznej iPKO (obecni klienci Banku) lub w procesie kurierskim (obecni i nowi klienci Banku).

W telewizji, prasie i Internecie rozpoczęła się kampania reklamowa z udziałem Szymona Majewskiego promująca ofertę PKO Junior. Reklama pojawi się w głównych i specjalistycznych stacjach telewizyjnych, w prasie kobiecej oraz w Internecie m.in. w portalach zasięgowych, witrynach familijnych i portalach społecznościowych. Za realizację działań offline odpowiadają DDB i Universal McCann, za realizację działań online OS3 i Value Media. Kampania potrwa do 17 listopada br.

Źródło: PKO Bank Polski