Likwidacja OFE: o dalszym losie zgromadzonych środków uczestnicy będą decydować od 1 czerwca 2020 roku

Likwidacja OFE: o dalszym losie zgromadzonych środków uczestnicy będą decydować od 1 czerwca 2020 roku
OFE - Otwarte Fundusze Emerytalne (źródło: Adobe Stock)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Uczestnicy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) będą mieli czas na decyzję o ewentualnym przekazaniu funduszy z OFE do ZUS i złożenie stosownej deklaracji od 1 czerwca do 1 sierpnia 2020 roku, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR). Przekształcenie obecnych OFE w towarzystwa funduszy inwestycyjnych, prowadzące specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) nastąpi 27 listopada 2020 r.

Uczestnicy otwartych funduszy emerytalnych będą mieli czas na decyzję o ewentualnym przekazaniu funduszy z #OFE do #ZUS i złożenie stosownej deklaracji od 1 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. #IKE #emerytury @LewiatanTweets

„Od 1 czerwca do 1 sierpnia 2020 roku uczestnicy OFE będą mieli czas na decyzję o ewentualnym przekazaniu funduszy z OFE do ZUS i złożenie stosownej deklaracji. Jej wzór, w rozporządzeniu, określi minister rodziny pracy i polityki społecznej. Wybór IKE nie wymaga żadnych aktywności – środki zostaną przekazane automatycznie. Zgodnie z projektem ustawy nastąpi to 27 listopada 2020 roku. Z tym dniem powszechne towarzystwa emerytalne obecnie prowadzące OFE staną się towarzystwami funduszy inwestycyjnych prowadzącymi specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO), w które przekształcą się dzisiejsze Otwarte Fundusze Emerytalne” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Likwidacja OFE: wybrać ZUS czy IKE, ekonomiści doradzają >>>

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne został przyjęty przez Radę Ministrów 26 listopada 2019 roku z propozycją nowej daty wejścia przepisów w życie – rząd zdecydował, że ustawa wejdzie w życie 1 czerwca 2020 roku. W najbliższym czasie projekt zostanie przekazany do prac w parlamencie, przypomniano w materiale.

Środki zgromadzone na IKE będą prywatną własnością oszczędzającego

„W projekcie ustawy zapisano wprost, że środki zgromadzone na IKE będą prywatną własnością oszczędzającego i nie będą mogły stanowić przedmiotu transferu do budżetu państwa. Opcją domyślną będzie przejście z OFE na IKE. Stanie się to bez potrzeby wykonywania jakichkolwiek czynności czy dostarczania dokumentów przez oszczędzających. Ale każdy będzie miał prawo do złożenia deklaracji i przeniesienia środków na indywidualne konto w ZUS. Wówczas taka osoba będzie gromadzić oszczędności emerytalne w całości w I filarze systemu emerytalnego” – podkreślono w komunikacie.

Czytaj także: Jak wyglądać będzie likwidacja OFE? Rząd przyjął projekt przekształcenia Funduszy w IKE >>>

Większość oszczędzających w OFE będzie miała wybór. Automatycznie do ZUS przekazane zostaną pieniądze zgromadzone w OFE przez osoby, które do 2 października 2021 r. osiągną wiek emerytalny, w przypadku których, z uwagi na tzw. „suwak” (obecnie obowiązujące systematyczne przekazywanie pieniędzy uczestników OFE do ZUS, rozpoczynające się na 10 lat przed osiągnięciem przez nich wieku emerytalnego), większość środków z OFE została już przekazana do ZUS. „Tak więc w ich przypadku, na rachunkach w OFE zostały już niewielkie kwoty. Umożliwienie pozostawienia ich na IKE, nie da dodatkowych zysków z uwagi na krótki czas potencjalnego inwestowania tych środków” – wskazano także.

Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan uważa, że okres 2 miesięcy jest stanowczo zbyt krótki na podjęcie przez Polaków decyzji, co zrobić po likwidacji OFE. W komentarzu udzielonym aleBank.pl stwierdził:

Jeżeli Polacy będą musieli podjąć decyzję czy środki z OFE mają być  przetransferowane do ZUS, czy do IKE, między czerwcem a sierpniem, to  oznacza, że od stycznia powinna ruszyć intensywna akcja uświadamiająca, edukacyjna, ponieważ ta decyzja będzie trudna. Podejmując ją trzeba będzie brać pod uwagę czy jest to mężczyzna, czy kobieta, osoba starsza, czy młodsza, czy mamy większą czy mniejszą skłonność do ryzyka. Jednym słowem powinniśmy dać ludziom więcej czasu, na przygotowanie się do podjęcia tej decyzji, bo 2 − 3 miesiące to zdecydowanie za mało.

Pieniądze przekazane z OFE do IKE będą podlegały dziedziczeniu

Pieniądze przekazane z OFE do IKE, w przeciwieństwie do tych w ZUS, będą podlegały dziedziczeniu, a po osiągnięciu wieku emerytalnego będą mogły być wypłacone w całości bądź w ratach i będą wówczas wolne od jakichkolwiek podatków, zaznaczył też resort.

Z tytułu przekształcenia wnoszona będzie opłata odpowiadająca wartości 15% aktywów netto OFE – równoważna efektywnej stopie opodatkowania emerytur wypłacanych z ZUS. Do jej zapłaty, w dwóch transzach (w 2020 i 2021 r.), będą zobowiązane specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte. Środki z tej opłaty trafią do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i mogą być przeznaczone wyłącznie na obsługę zobowiązań FUS. Pierwsza transza środków z tytułu opłaty przekształceniowej zostanie przekazana przez SFIO do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do dnia 11 grudnia 2020 roku, druga – do dnia 31 października 2021 roku. Natomiast pieniądze osób, które wybiorą ZUS trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej. W zarządzanie tymi środkami zostanie włączony Polski Fundusz Rozwoju, przypomniano także.

Czytaj także: Zapomnieć o OFE – nowe otwarcie na rynku kapitałowym?

„Prowadzące IKE specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, powstałe z przekształcenia OFE, będą inwestowały na rynku kapitałowym z odpowiednim określeniem poziomu ryzyka. Będzie też specjalny mechanizm przenoszenia aktywów do subfunduszu bardziej pasywnego, mniej podatnego na wahania rynku, w ciągu 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego” – podkreślił resort.

Na IKE nie będzie już przekazywana żadna część składki emerytalnej, natomiast każdy posiadacz IKE będzie mógł dobrowolnie do niego dopłacać i te dopłaty będą mogły być wycofane na dotychczasowych zasadach. Jedynie kwota pochodząca z OFE będzie zawsze „znaczona” i jej wypłata będzie możliwa po osiągnięciu wieku emerytalnego, wskazano także.

Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak mówiła wcześniej, że rząd zakłada, iż IKE staną się dla Polaków powszechnym instrumentem oszczędzania na emeryturę.

Źródło: ISBnews