Likwidacja OFE coraz bliżej: rząd przyjął projekt ustawy, co stanie się ze zgromadzonymi tam pieniędzmi?

Likwidacja OFE coraz bliżej: rząd przyjął projekt ustawy, co stanie się ze zgromadzonymi tam pieniędzmi?
Fot. stock.adobe.com/bilderstoeckchen
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE), zakładający zmianę modelu funkcjonowania OFE, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Projekt zakłada możliwość przeniesienia środków na IKE lub do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu, według szacunków rządu najbardziej prawdopodobne jest, że na przeniesienie środków na IKE zdecyduje się 50% oszczędzających.

„OFE przestaną działać w dotychczasowej formie, a każdy członek OFE będzie miał do wyboru dwa warianty. Opcją domyślną będzie przeniesienie środków z OFE na indywidualne konto emerytalne (IKE). Alternatywnie – możliwe będzie złożenie deklaracji o przeniesieniu swoich środków w całości do ZUS. Rozwiązanie to daje realne prawo wyboru emerytury opartej na dwóch filarach i gwarantuje prywatny charakter oszczędności na IKE, które będą podlegały dziedziczeniu” – czytamy w komunikacie CIR.

„Pozwoli to na uporządkowanie systemu emerytalnego w oparciu o 3 rozwiązania: emerytura dożywotnia z ZUS, prywatne środki z systemu pracowniczego (PPK, PPE) i indywidualnego” – napisał na Twitterze prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. 

Obecnie w otwartych funduszach emerytalnych jest ok. 15,4 mln członków, a średnie saldo na rachunku wynosi 9 689 zł.

Czytaj także: Likwidacja OFE: nowy projekt ustawy z pozytywną rekomendacją Stałego Komitetu Rady Ministrów >>>

Po nowelizacji OFE zostaną przekształcone w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte prowadzące IKE.

Każdy ubezpieczony będzie miał prawo wyboru

Każdy ubezpieczony będzie miał prawo wyboru – domyślną opcją będzie przeniesienie środków z OFE na IKE, z możliwością jego dalszego dobrowolnego zasilania. Stanie się to bez potrzeby wykonywania jakichkolwiek czynności, czy dostarczania dokumentów przez oszczędzających. Pieniądze zgromadzone w IKE będą prywatne i dziedziczone – w przeciwieństwie do środków w ZUS.

W przypadku, gdy członek OFE skorzysta z prawa do złożenia deklaracji o przeniesieniu jego pieniędzy do ZUS, wówczas środki te zostaną w całości zapisane na koncie ubezpieczonego prowadzonym w ZUS, a odpowiadające im aktywa trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Wypłata środków z IKE będzie możliwa po osiągnięciu wieku emerytalnego i będzie wolna od podatku.

15-proc. opłata przekształceniowa

Ze względu na to, że emerytury z ZUS są opodatkowane podatkiem dochodowym PIT stawką 17% lub 32% – aby zachować równowagę – ze środków OFE zostanie pobrana jednorazowa opłata przekształceniowa na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej wysokości 15% wartości aktywów OFE, uzasadniono.

Opłata zostanie rozłożona na 2 raty, obie płatne w 2022 r. Płatnikiem będą specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte powstałe z przekształcenia OFE. Dzięki opłacie zapewnione zostanie równe traktowanie uczestników OFE przenoszących aktywa do IKE oraz ubezpieczonych w ZUS.

Czytaj także: Reforma OFE: analitycy oceniają nowy projekt ustawy >>>

W ramach IKE, środki pochodzące z OFE będą wyodrębnione i będą mogły zostać wycofane po osiągnięciu wieku emerytalnego. Ponadto, aby zapewnić bezpieczeństwo tych środków, w funduszach prowadzących IKE będą wydzielone dwa subfundusze. W okresie 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki będą sukcesywnie przenoszone do subfunduszu, który ma określoną ostrożniejszą politykę inwestycyjną.

Likwidacja suwaka

Jednym z głównych założeń reformy jest także likwidacja tzw. suwaka, który obecnie pomniejsza oszczędności emerytów zgromadzone w OFE. 10 lat przed emeryturą zaczynają one być stopniowo przekazywane do ZUS. Po zmianie, stworzone zostaną podstawy dla systemowego gromadzenia oszczędności emerytalnych, a przy tym zatrzymany zostanie szkodliwy odpływ kapitału z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dzięki reformie, IKE wraz pracowniczymi planami kapitałowymi wzmocnią finansowe zabezpieczenie przyszłych emerytów. Jednocześnie zbudują one kapitał dla rozwoju i zwiększą możliwości inwestycyjne państwa.

Ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2021 r.  Czas na składanie deklaracji o przeniesieniu środków z OFE do ZUS został wyznaczony od 1 czerwca 2021 r. do 2 sierpnia 2021 r. Przekształcenie OFE w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte nastąpi 28 stycznia 2022 r.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews