Lex TVN: Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji

Lex TVN: Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji
Fot. stock.adobe.com/zagorskid
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W środę wieczorem Sejm głosami rządzącej koalicji przegłosował, po reasumpcji głosowania o odroczenie posiedzenia Sejmu do września, które próbowała przeforsować opozycja, sporną nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Za ustawą głosowało 228 posłów, przeciw było 216, wstrzymało się 10.

Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie noweli w całości, a także kilka poprawek.

Przyjęli natomiast poprawki zmieniające tryb powoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, koncesji wygasających w ciągu 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy oraz doprecyzowujące termin wejścia w życie tego przepisu.

Czytaj także: Lex TVN zaszkodzi polskiej gospodarce >>>

Przyjęta poprawka zakłada, że w skład Krajowej Rady wchodzi pięciu członków, powoływanych przez prezydenta za zgodą Sejmu i Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Ponadto zgodnie z nią prezesa i członków zarządu spółek medialnych powołuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Czytaj także: Od kiedy USA są wrogiem NATO i UE? Rada Przedsiębiorczości protestuje przeciwko zmianom w ustawie o radiofonii i telewizji >>>

Zgodnie z inną z przyjętych poprawek koncesje, które wygasają w okresie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisu zostają przedłużone na 7 miesięcy. Przepis ten ma wejść w życie w dniu następującym po dniu publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw. Vacatio legis całej ustawy to 30 dni.

Czytaj także: Konfederacja Lewiatan: Lex TVN niekorzystny dla Polski >>>

Projekt nowelizacji stanowił przedłożenie poselskie.

Zgodnie z nowelą, koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że taka osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czytaj także: Rada Przedsiębiorczości protestuje przeciwko nowemu projektowi PiS dotyczącemu mediów >>>

Celem noweli jest – jak podano w uzasadnieniu – doprecyzowanie regulacji umożliwiających efektywne przeciwdziałanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji możliwości przejęcia kontroli nad  nadawcami rtv przez dowolne podmioty spoza Unii Europejskiej. W nowelizacji wyrażono wprost, że wskazane w nim ograniczenia mają zastosowanie również do polskich spółek z pośrednim kapitałowym udziałem osób zagranicznych, czyli do polskich spółek, w których uczestniczy inna spółka polska mająca w charakterze swoich udziałowców lub akcjonariuszy osoby zagraniczne.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES