Leasing a wynajem długoterminowy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Dostępność leasingu w ofercie firmy leasingowej raczej nikogo nie zdziwi. Wciąż jednak nie jest oczywiste, że firma leasingowa ma do zaproponowania znacznie więcej ciekawych rozwiązań finansowania, które stanowią alternatywę dla kredytu. Jednym z nich jest wynajem długoterminowy, czyli Full Service Leasing.

Wynajem długoterminowy jest rozwiązaniem dedykowanym dla przedsiębiorców, którzy korzystają z pojazdów osobowych lub dostawczych do prowadzenia swojej podstawowej działalności, a  którym nie zależy na wejściu w posiadanie leasingowanego przedmiotu. Dzięki temu rozwiązaniu mogą powierzyć zarządzanie flotą specjalistom i skorzystać z uproszczonych rozliczeń podatkowych z tego tytułu, nie ponosząc odpowiedzialności za ryzyka związane z użytkowaniem aut, jak spadek wartości, wysokość kosztów eksploatacyjnych, ubezpieczenia itp. Dlatego to właśnie pakiet usług pozafinansowych jest czynnikiem stanowiącym o atrakcyjności leasingu full service, a finasowanie jest jedynie środkiem pozyskania pojazdów.

Jedną z zalet jest ułatwione budżetowanie. Klient ponosi koszt ustalonej stawki miesięcznej za użytkowanie pojazdu wraz z pełnym pakietem usług serwisowych w ustalonym okresie i z góry założonym przebiegu rocznym. Gdy przewidywania odnośnie rocznego przebiegu się potwierdzą, Klient jest w stanie zdjąć z siebie odpowiedzialność ponoszenia różnorodnych, często trudnych do przewidzenia kosztów wynikających z eksploatacji auta czy jego napraw. Wszystkie bowiem zawarte są w opłacie uiszczanej na rzecz firmy leasingowej.

Wynajem pozwala mu również obniżyć koszty administracyjne poprzez zastosowanie outsourcingu czynności związanych z zarządzaniem flotą. Z użytkownika zdjęte są tu czynności związane z organizacją zakupu pojazdów, rejestracji, napraw, przeglądów, zakupu i wymiany opon, procesem likwidacji szkód. Jednocześnie firma leasingowa zapewnia mobilność na czas unieruchomienia pojazdu.

Z perspektywy przedsiębiorców ważne jest też, że klient korzysta z siły zakupowej wynajmującego i może zaliczyć koszt miesięcznej raty do kosztów uzyskania przychodu. W zależności od sposobu użytkowania floty (mieszany lub wyłącznie do działalności gospodarczej), klient może odliczyć 50% lub 100 % podatku VAT od wydatków związanych z najmem, leasingiem, dzierżawą, eksploatacją, opłatą serwisową oraz paliwem. A co najważniejsze, klient nie ponosi ryzyka spadku wartości końcowej, a pojazdy są środkiem trwałym Wynajmującego. Pozwala mu to na wykorzystanie środków finansowych na podstawową działalność gospodarczą i zwiększenie płynności finansowej. Dla wielu przedsiębiorców ważna jest możliwość wymiany sprzętu na nowy po wygaśnięciu umowy wynajmu.

Dla firmy, dla której ważne jest skupienie się na podstawowej działalności i umożliwienie własnym pracownikom wykonywanie zadań biznesowych bez utrudnień wynikających z czynności związanych z użytkowaniem pojazdu, oferta najmu długoterminowego z pełnym pakietem usług (Full Service Leasing) wydaje się bardzo dobrym rozwiązaniem. Przeniesienie funkcji zarządzania flotą samochodową do wyspecjalizowanych partnerów z branży CFM przyniesie wymierne korzyści. A po zakończeniu umowy, przedsiębiorca będzie mógł wybrać ponownie nowe pojazdy.

Beata Majewska
ekspert
Raiffeisen Leasing