Laury dla zwycięzców IT@BANK 2010

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.01.150xDoroczny ranking firm informatycznych pracujących na potrzeby sektora finansowego i instytucji publicznych "Miesięcznika Finansowego BANK" rozstrzygnięty. W tegorocznej edycji IT@BANK pierwsze miejsce i nagrodę główną zdobyło Asseco Poland SA, miejsce drugie przypadło Asseco Systems SA, zaś trzecie firmie ComArch SA.

itbank.01.420x

Podobnie jak przed rokiem przy ocenie wzięto pod uwagę zarówno osiągnięcia, jak i porażki firm informatycznych w roku 2009 oraz w pierwszym półroczu 2010. Przy czym, przygotowując ją, uwzględniono ten okres, za który punktacja była wyższa. Aby zająć eksponowane miejsce w rankingu głównym, jego uczestnicy musieli osiągnąć dobre wyniki tak w obszarze poziomu przychodów i ich dynamiki, jak i finansowe oraz posiadać rozległą bazę klientów.

Jak corocznie oprócz rankingu głównego redakcja „Miesięcznika Finansowego BANK” przygotowała także kilka podrankingów. I tak w edycji 2010 nagrodę specjalną za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii „Potencjał rozwojowy” otrzymało Asseco Poland SA, na miejscu drugim znalazł się IT KONTRAKT Sp. z o.o., a na trzecim MyNetwork Polska Sp. z o.o.

itbank.02.420x

W kategorii „Efektywność” triumfowała Heuthes Sp. z o.o., miejsce drugie zajął e-point SA, a trzecie – Comp SA. Asseco Poland SA zwyciężyło w podrankingu „Pozycja firm w sektorze finansowym”, na drugiej pozycji uplasował się ComArch SA, trzecie zaś przypadło Oracle Polska Sp. z o.o. Z kolei w kategorii „Pozycja firm w sektorze publicznym” pierwsze miejsce zajął Qumak-Sekom SA, drugie – Asseco Systems SA, a trzecie – Comp SA.

Nagrody zwycięzcom wręczał, w trakcie konferencji „IT@BANK 2010”, redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK” Stanisław Brzeg-Wieluński.

Konferencja, największe doroczne spotkanie poświęcone informatyce bankowej, w którym uczestniczą dyrektorzy obszarów IT oraz menedżerowie IT w bankach, odbyła się 18 listopada w Warszawie. Licznie zgromadzonych uczestników powitali prof. dr hab. Remigiusz Kaszubski, dyrektor Zespołu Systemu Płatniczego i Bankowości Elektronicznej w ZBP, sekretarz Rady Wydawców Kart Bankowych i sekretarz Rady Bankowości Elektronicznej, oraz red. Stanisław Brzeg-Wieluński.

itbank.04.420x

W trakcie sesji pierwszej, którą prowadził prof. Kaszubski, Michał Paluśkiewicz, Manager w Infovide-Matrix, przedstawił wyniki badania dojrzałości zarządzania zmianą w IT; Paweł Grzyb, Optimized Print Services Product Manager w Konica Minolta omówił najnowsze systemy zarządzania dokumentami w bankach; Kamil Komański, główny specjalista z Biura Informacji Kredytowej SA scharakteryzował efektywność procesu testowania, wdrażania oprogramowania i wykorzystania zasobów BIK; zaś Paweł Zięba, dyrektor ds. usług dla sektora finansowego w AMG.net, mówił o kompleksowym wsparciu procesu sprzedaży produktów bankowych.

Tematem wystąpienia Adam Matyaszka, członka zarządu, dyrektora pionu Banking w Wincor Nixdorf, były nowoczesne systemy do zarządzania gotówką w oddziałach banku. O outsourcingu usług Data Center na tle innowacji i regulacji – rozwiązaniach aktualnych i oczekiwanych mówili Daniel Szcześniewski, menedżer Działu Zarządzania Produktami GTS oraz mecenas Maciej Gawroński, partner zarządzający Kancelarii Bird & Bird w Warszawie. Nowatorskie rozwiązania dla kanału dystrybucji self service przedstawił Jerzy Porzucek, Key Account Manager w Diebold Poland; zaś innowacyjne rozwiązania w relacjach B2B – Tomasz Jończyk, dyrektor Departamentu Rozliczeń w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A.

itbank.03.420x

W panelu dyskusyjnym, poświęconym horyzontom BCM bankowości, głos zabierali: prof. Remigiusz Kaszubski; Dorota Poniatowska-Mańczak, CIO w Lukas Banku SA; Joanna Bańkowska, dyrektor zarządzający BSI MS Polska; Dariusz Romańczuk, dyrektor Obszaru Business Continuity Management w ATM SI; dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, adiunkt Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Krzysztof Maderak, CIO w PBS w Gostyniu.

Sesja druga poświęcona została bezpieczeństwu IT. Moderatorem był Andrzej Kawiński z Forum Technologii Bankowych ZBP. Paweł Skowroński, Manager w Firmie Doradczej KPMG, zaprezentował wyniki badania bezpieczeństwa IT w sektorze bankowym; o bezpieczeństwie dynamicznych centrów danych mówił Jarosław Samonek, Regional Manager CEE – Enterprise, TrendMicro; zaś Sławomir W. Zawadzki, prezes zarządu firmy Bazy i Systemy Bankowe, omówił najnowsze kierunki rozwoju w obszarze zarządzania tożsamością; z kolei Wojciech Gierasimowicz, Direct Channel Director, Business Imaging Group z Canon Polska przedstawił nowoczesny outsourcing środowiska druku jako rozwiązanie bezpieczne i gwarantujące oszczędności.

Cloud computing był głównym tematem sesji trzeciej, której moderatorem był prof. Remigiusz Kaszubski. Alexander Raczyński, Sales Engineer Eastern Europe w Websense mówił o bezpieczeństwie w chmurze; zaś Paweł Jakubik, FSI Lead w Microsoft o tym, czy polskie banki wejdą w chmurę obliczeniową. O tym, czy polska bankowość jest gotowa na cloud computing podczas panelu dyskutowali: prof. Remigiusz Kaszubski; Maciej Rak, Product Manager, Data Center Infrastructure, Hewlett-Packard; Paul Franka, Regional Manager EEUR, Websense; Paweł Jakubik, FSI Lead, Microsoft.

itbank.05.420x

Podczas konferencji zaprezentowano także wyniki, przygotowanych we współpracy z firmami doradczymi specjalnie z myślą o niej, dwóch specjalistycznych badań (poziomu dojrzałości zarządzania zmianą w IT oraz bezpieczeństwa IT w bankach). Patronat nad badaniami objął Związek Banków Polskich.

Elektroniczną wersję raportu IT@BANK 2010 będzie można przeczytać na stronie www.alebank.pl, a relację prasową w grudniowym wydaniu „Miesięcznika Finansowego BANK”.

Pobierz PREZENTACJE z Konferencji (plik jest archiwum ZIP o rozmiarze 62 MB).