Ład korporacyjny 2021: jak wzmacniać zaufanie w gospodarce ‒ relacja z konferencji

Ład korporacyjny 2021: jak wzmacniać zaufanie w gospodarce ‒ relacja z konferencji
Źródło: PANA
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
19 października br. odbyła się międzynarodowa konferencja online Ład korporacyjny 2021: jak wzmacniać zaufanie w gospodarce, zorganizowana przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (PANA).

Podczas czterech paneli 35 panelistów z Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i USA dyskutowało o zasadach ładu korporacyjnego, ich znaczeniu i konieczności ich stosowania przez przedsiębiorstwa.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele OECD, MF, MAP, KNF, wykładowcy ALK, SGH i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających inwestorów i emitentów.

Omawiano stan stosowania zasad ładu korporacyjnego w Polsce, zagadnienia związane z raportowaniem czynników ESG, akcentowano istotną rolę audytorów w przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego przez przedsiębiorstwa oraz kwestię dobrych praktyk.

We wszystkich panelach brali udział eksperci Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Konferencję poprzedziło wystąpienie Marcina Obronieckiego, prezesa PANA:

‒ Ład korporacyjny to pojęcie odwołujące się między innymi do przejrzystości sprawozdań finansowych, czyli coś, co ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Rola biegłych rewidentów jest tutaj absolutnie zatem kluczowa

Ma to szczególne znaczenie teraz, kiedy wychodzimy z okresu pandemii i na rynku pojawiają się niekiedy nowe trendy, często o charakterze spekulacyjnym. Rola biegłych rewidentów jest tutaj absolutnie zatem kluczowa – powiedział prezes PANA.

Dyrektor departamentu finansów i przedsiębiorczości OECD, Mathilde Mesnard zaprezentowała strategię organizacji w warunkach pandemii i realiach postpandemicznych:

‒ Kryzys pokazał, że dużego znaczenia nabrały czynniki niefinansowe. W przyszłości będą akcentowane kwestie klimatu i ESG, wzrośnie rola interesariuszy.

Konferencja była objęta honorowymi patronatami Ministerstwa Finansów, Rektora SGH i Rektora Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Nagranie z konferencji dostępne będzie na stronie internetowej Agencji https://pana.gov.pl/

Źródło: Polska Agencja Nadzoru Audytowego / PANA