Łączenie kas z bankami nie znajduje uzasadnienia biznesowego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

logo.skok.400xSytuacja finansowa Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych pozostawia wiele do życzenia. Jak można dokonać w obecnych warunkach sanacji tego sektora? Czy istnieją prawne mechanizmy, które można wykorzystać - a może dopiero powstają? O odpowiedzi na te pytania poprosiliśmy kilku ekspertów.

WIKTOR KAMIŃSKI
zastępca dyrektora generalnego Kasy Krajowej SKOK

Przez ponad dwadzieścia lat kasy funkcjonowały w systemie samorządowym, jednakże uregulowanym ustawowo. Ustawodawca nałożył obowiązki regulacyjne i nadzorcze na Kasę Krajową, która wywiązywała się z nich zgodnie z filozofią godzenia strategii nadzorczej ze strategią rozwoju systemu. Dbaliśmy o to, aby kasy się rozwijały, budowaliśmy dla nich system wsparcia w postaci dostawców różnych usług, których na rynku wtedy nie było lub były zbyt drogie albo dla kas niedostępne. Parametry regulacji ostrożnościowych pozwalały utrzymać delikatną równowagę i stabilność, działania nadzorcze – usuwać powstałe problemy poprzez samonaprawę lub restrukturyzację (przejmowanie kas słabszych przez mocniejsze).

Sytuacja zmieniła się po wejściu w życie nowej ustawy o SKOK-ach oraz wydaniu kolejnych – w ciągu dwóch lat już czterech…

Cały artykuł „Rynek finansowy: Trójgłos w sprawie SKOK-ów” znajdą Państwo w najnowszym numerze „Miesięcznika Finansowego BANK” – 2014/09

AC