„Kurs na WIG20” dla klientów Raiffeisen Polbank

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.02.250x188

  • "Kurs na WIG20" to dwuletni certyfikat strukturyzowany z pełną gwarancją kapitału oferujący możliwość zysku do 25%;
  • Certyfikaty, które będą notowane na GPW, można nabywać przez rachunek maklerski Raiffeisen BROKERS;
  • Zapisy na certyfikaty trwają do 6 marca.

Do 6 marca br. trwa subskrypcja na przygotowane przez Raiffeisen Centrobank AG (RCB) dwuletnie certyfikaty strukturyzowane „Kurs na WIG20”. Produkt oparty jest na indeksie WIG20 warszawskiej giełdy i dostępny w ofercie publicznej. Ponieważ certyfikaty notowane będą w trybie ciągłym na GPW, w każdej chwili możliwa będzie ich odsprzedaż na rynku wtórnym po cenie rynkowej. Klienci Raiffeisen Polbank mogą w okresie subskrypcji nabywać certyfikaty przez rachunek maklerski w Raiffeisen BROKERS, którego prowadzenie do końca 2013 r. jest bezpłatne.

Certyfikat strukturyzowany RCB „Kurs na WIG20” umożliwia osiągnięcie do 25% zysku, a jednocześnie zapewnia ochronę 100% kapitału w dniu zakończenia inwestycji 13 marca 2015 r. Certyfikat zostanie wykupiony przez emitenta po wartości analogicznej do wyniku indeksu WIG20 w dniu zakończenia inwestycji, o ile między jej rozpoczęciem i zakończeniem indeks umocni się o nie więcej niż 25% w porównaniu z wartością początkową (tzw. poziom bariery) i w terminie wykupu nie wykaże wartości negatywnej. W przypadku zanotowania przez WIG20 wyniku negatywnego w terminie wykupu, inwestorowi przysługuje gwarantowana wypłata 100% wartość nominalnej. Jeśli w objętym inwestycją okresie WIG20 wzrośnie o 25% lub więcej, nastąpi wypłata zysku z przedziału od 102 do 108% – bez względu na faktyczny wzrost indeksu WIG20 na koniec inwestycji. Poziom premii wypłacanej w tym ostatnim przypadku zostanie określony pierwszego dnia po zakończeniu okresu subskrypcji (07.03.2013) i znajdzie się w przedziale od 1020 do 1080 PLN za jeden certyfikat.

Perspektywy wzrostu indeksu WIG20 są optymistyczne. Przede wszystkim ze względu na wciąż niskie wyceny polskich spółek i relatywnie mniejszy wzrost WIG20 w ostatnich miesiącach w porównaniu z kluczowymi giełdami świata. Możemy się też spodziewać dalszego spadku stóp procentowych w naszym kraju, co powinno przełożyć się na konwersje środków z instrumentów depozytowych i dłużnych na akcyjne. Warto również wspomnieć, że globalny kapitał ciągle przychylnie patrzy na Polskę” – podkreślił Tomasz Sobociński, Kierownik Zespołu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych w Raiffeisen Polbank.

Cenę emisyjną jednego certyfikatu „Kurs na WIG20” ustalono na 1000 zł. Minimalna liczba nabywanych przez jednego inwestora certyfikatów wynosi 10 sztuk. Od klientów pobierana jest opłata subskrypcyjna w wysokości 10 zł za każdy certyfikat.

Środki ulokowane w certyfikatach strukturyzowanych „Kurs na WIG20” objęte są w 100% gwarancją ochrony kapitału w terminie wykupu. Rozwiązanie takie stanowi ciekawą alternatywę dla tradycyjnego modelu oszczędzania. W szczególności może spotkać się z zainteresowaniem osób, które cenią sobie ochronę inwestowanych środków, a jednocześnie liczą na osiągnięcie ponadprzeciętnego zysku.

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.