Kultura i przyroda na nowych banknotach euro

Kultura i przyroda na nowych banknotach euro
Fot. stock.adobe.com / tonsnoei
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Prezesów EBC – na podstawie wyników dwóch sondaży – wybrała „Kulturę europejską” oraz „Rzeki i ptaki” jako możliwe tematy przewodnie przyszłych banknotów euro. Następnym krokiem w pracach nad nowymi banknotami będzie zaproponowanie motywów do każdego z tematów.

W decyzji uwzględniono wyniki ankiet przeprowadzonych latem 2023 r., w ramach których europejscy obywatele mogli wyrazić swoje preferencje dotyczące siedmiu wybranych tematów.

W badaniu zleconym przez EBC wśród obywateli strefy euro największą popularnością cieszyła się „Kultura europejska” (21%), a następnie „Rzeki: wody życia w Europie” (18%) i „Ptaki: wolne, odporne, inspirujące” (17%). Badanie objęło reprezentatywną próbę 23 377 Europejczyków.

EBC przeprowadził również tę samą ankietę online w lipcu i sierpniu 2023 r., uzyskując rekordową liczbę ponad 365 000 odpowiedzi od Europejczyków. Wyniki uzupełniają ustalenia reprezentatywnego badania.

Preferowano te same trzy tematy, choć w innej kolejności. W obu badaniach pozostałe cztery wybrane tematy zostały sklasyfikowane znacznie niżej.

Wkrótce konkurs na projekt nowych banknotów

Aby w jak najszerszym zakresie uwzględnić preferencje społeczeństwa, Rada Prezesów wyraziła zgodę na połączenie „Rzek: wód życia w Europie” i „Ptaków: wolnych, odpornych, inspirujących” w jeden temat związany z przyrodą.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z dużego udziału obywateli UE w naszej ankiecie internetowej” – powiedziała prezes EBC Christine Lagarde. „Obydwa wybrane tematy mają wspólny wątek, jakim jest połączenie Europy i Europejczyków, co jest w dużej mierze zgodne z naszym celem, jakim jest uczynienie banknotów bardziej przystępnymi dla ludzi w każdym wieku i o każdym pochodzeniu”.

Rada Prezesów podjęła decyzję o powołaniu grupy doradczej, która do końca 2024 r. ma zaproponować motywy dla wybranych tematów.

Następnie odbędzie się konkurs na projekt nowych banknotów, a obywatele Europy ponownie będą mogli wyrazić swoje preferencje dotyczące projektu opcje.

Decyzja o produkcji nowych banknotów w 2026 roku

„Banknoty są symbolem naszej europejskiej jedności, teraz i w przyszłości. Zależy nam na tym, aby każdy mógł wybrać sposób płatności, czy to gotówką, czy płatnościami cyfrowymi” – powiedział członek Zarządu EBC Piero Cipollone.

Oczekuje się, że EBC podejmie decyzję w sprawie ostatecznych projektów oraz terminu produkcji i emisji nowych banknotów w 2026 r.

Po podjęciu decyzji o produkcji nowych banknotów minie jeszcze kilka lat, zanim wyemitowane zostaną pierwsze banknoty.

Źródło: Europejski Bank Centralny / EBC / ECB