Kto inwestował w Obligacje Skarbowe w grudniu?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pln.10.250x167Analiza wyników grudniowej emisji Obligacji Skarbu Państwa wskazuje, iż wraz  z biegiem lat coraz chętniej myślimy o oszczędzaniu. Ponad 70 proc. oferowanych w ostatnim miesiącu 2012 r. obligacji znalazło nabywców wśród osób w wieku 50+. Grudniowa emisja udowadnia, że to nie horyzont czasowy jest czynnikiem decydującym przy wyborze obligacji - niekwestionowanym liderem sprzedaży są obligacje czteroletnie.

Wśród oferowanych w grudniu obligacji skarbowych największe zainteresowanie inwestorów wzbudziły obligacje czteroletnie (COI1216). Stanowiły one 44,45 proc. ogólnej sprzedaży. Obligacje dwuletnie (DOS1214) oraz dziesięcioletnie (EDO1222) osiągnęły podobne wyniki – odpowiednio 26,44 proc. oraz 25,82 proc. całości. Tak zwane trzylatki (TOZ1215) spotkały się z zainteresowaniem 3,29 proc. kupujących.

Struktura sprzedaży obligacji SP w grudniu 2012 r.

130123.emisja.01.550x315

Jakie obligacje wybierają kobiety?

W grudniu, wartość zakupów dokonanych przez kobiety stanowiła średnio 40 proc. ogólnej sumy sprzedaży obligacji. Co ciekawe, panie chętnie inwestują w obligacje trzyletnie, wartość ich zakupów stanowiła 42,9 proc. (1 966 mln PLN) całości. Kobiety kupiły 19 662 obligacji trzyletnich w ramach 86 operacji, a mężczyźni 26 146 obligacji w ramach 218 operacji. Analiza powyższych danych pokazuje, że kobiety w ramach jednej operacji kupiły dużo więcej aktywów niż mężczyźni. W ogólnej strukturze sprzedaży wszystkich rodzajów obligacji jest to sytuacja wyjątkowa.

Największym zainteresowaniem kobiet cieszyły się obligacje dwuletnie – dokonały one zakupów na kwotę 16 084 mln PLN, co stanowi blisko 44 proc. ogółu. Można z tego wyniku wyciągnąć wniosek, że kobiety lubią inwestycje pewne, o stałym oprocentowaniu, z krótszym horyzontem czasowym. – mówi Małgorzata Jabłońska, Dyrektor Biura Rynku Pierwotnego Domu Maklerskiego PKO BP – Ale kobiety myślą także o swej dalszej przyszłości i dość chętnie inwestują w obligacje dziesięcioletnie, które można zakupić również w ramach IKE Obligacje, i które pracują na naszą przyszłą emeryturę – dodaje Małgorzata Jabłońska z DM PKO BP.

130123.emisja.02.550x286

Kolejnym wyróżnikiem transakcji dokonywanych przez kobiety na tle męskich wyborów jest fakt, że panie najmniejszym zaufaniem obdarzyły obligacje czteroletnie. Dokonały one niemal o połowę mniej transakcji niż mężczyźni (odpowiednio 605 i 1 092), a wartość ich zakupów stanowiła 29,5 proc. całości sprzedaży obligacji czteroletnich. Fakt ten jest interesujący także z tego powodu, że czterolatki sprzedały się w największej liczbie, co oznacza, ze inwestowali w nie głównie mężczyźni. Wartość9 dokonanych przez kobiety zakupów obligacji dziesięcioletnich stanowiła 40 proc. całości.

Czas pomyśleć o przyszłej emeryturze

Produktem szczególnym w ofercie Skarbu Państwa są wspomniane obligacje dziesięcioletnie. Są to obecnie jedyne obligacje, które można kupować w ramach konta IKE Obligacje. Produkt ten zapewnia stosunkowo wysokie zyski, przede wszystkim dzięki swej konstrukcji – odsetki regularnie dopisywane są do kapitału.

W grudniu 2012 r. inwestorzy nabyli łącznie 359 056 szt. obligacji dziesięcioletnich z serii EDO1222, co stanowiło 25,8 proc. ogólnej grudniowej sprzedaży. Największym zainteresowaniem obligacje dziesięcioletnie cieszyły w województwach: mazowieckim
(86 431 szt.), śląskim (35 369 szt.) i pomorskim (28 054 szt.). Najwięcej obligacji kupiono
w pakietach bardzo dużych 35,74 proc. całości. Oprocentowanie roczne obligacji dziesięcioletnich w grudniu 2012 r. wynosiło 5,50 proc. – wskazuje Małgorzata Jabłońska, Dyrektor Biura Rynku Pierwotnego Domu Maklerskiego PKO BP.

Wraz z wiekiem wzrasta zainteresowanie oszczędzaniem

W przypadku każdego z oferowanych w grudniu papierów dłużnych wyraźnie widać, że grupa nabywców 50+ stanowi trzon kupujących –  w granicach 92 proc. dla obligacji dwuletnich oraz do około 78 proc. dla obligacji dziesięcioletnich.

Osoby w wieku 60+ dokonały zakupów o wartości 22,5 mln PLN w przypadku obligacji czteroletnich, na kwotę 19,6 mln PLN dla dwulatek, 10,1 mln PLN dla dziesięcioletnich.

W przypadku obligacji trzyletnich zakup dokonany został na kwotę 2,0 mln PLN.

W większości przypadków (oprócz obligacji dziesięcioletnich) była to grupa wiekowa inwestująca najwięcej.

Na tym tle warto zwrócić uwagę na wyróżnik, jakim są zakupy czterolatek, dokonane przez osoby bardzo młode – jest to 17 proc. ogólnej sprzedaży. Dokładne przyjrzenie się wynikom pokazuje, że przy niewielkiej liczbie operacji (39) dokonano dużych zakupów (na kwotę 10,5 mln. PLN). Można zatem założyć, że w grupie osób do 25 roku życia kształtuje się grupa świadomych inwestorów.

130123.emisja.03.500x303

Łączna wartość sprzedaży wszystkich rodzajów obligacji detalicznych w grudniu 2012 r. wyniosła 139,1 mln PLN; w tym DOS1214 – 36,8 mln PLN; TOZ1215 – 4,6 mln PLN; COI1216 – 61,8 mln PLN i EDO1222 – 35,9 mln PLN.

Sprzedaż Obligacji Skarbu Państwa w 2012 roku.

W całym 2012 roku Ministerstwo Finansów znalazło nabywców na 24 508 280 szt. obligacji, co w porównaniu z rokiem 2011, w którym uplasowano 22 222 703 szt. OSP, oznacza wzrost o jeden punkt procentowy.

Analiza struktury sprzedaży wskazuje, że inwestorzy najchętniej kupowali obligacje
o najdłuższym horyzoncie czasowym – czyli obligacje dziesięcioletnie. W 2012 roku sprzedano ich trochę ponad 8 milionów szt., co w porównaniu z rokiem 2011, kiedy nabywców znalazło blisko 4 500 mln szt. obligacji, daje wzrost zainteresowania o niemal 12 punktów proc. Po raz pierwszy obligacje dziesięcioletnie spotkały się z większym zainteresowaniem inwestorów, niż dotychczasowy lider – obligacje dwuletnie. Drugi, co do wielkości skok procentowy odnotowały obligacje czteroletnie. Ich sprzedaż w 2012 roku, wzrosła w stosunku do 2011 roku o ponad 11 punktów procentowych.

Polacy coraz chętniej wybierają produkty dające im pewny zysk w stosunkowo niedługim okresie inwestycyjnym. Obligacje czteroletnie mają oprocentowanie zmienne indeksowane inflacją, a co za tym idzie dają możliwość większego zysku. Zatem łączą w sobie pewność inwestycyjną, jaką gwarantuje Emitent, czyli Skarb Państwa, z dobrym oprocentowaniem – wyjaśnia Andrzej Zajko, Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego PKO BP.

W 2012 roku, to właśnie obligacje dwuletnie odnotowały największy spadek sprzedaży w porównaniu z rokiem 2011.